Overzicht

Een WHOA-akkoord in rust voorbereiden dankzij de afkoelingsperiode

Een WHOA-akkoord in rust voorbereiden dankzij de afkoelings-periode

De totstandkoming van een WHOA-akkoord kost tijd, terwijl de meeste ondernemingen geen tijd te verliezen hebben. Ondernemingen die gebruik willen maken van de WHOA kampen met financiële problemen en kunnen op korte termijn hun schulden niet meer betalen. Financiers, leveranciers en andere partijen kunnen in deze situatie hun zekerheden uitwinnen of een faillissementsaanvraag indienen. Dit zou een akkoord en de voortzetting van de onderneming in de weg staan. Om dit te voorkomen kan een afkoelingsperiode worden ingelast. Op 6 april heeft de Rechtbank Midden-Nederland een afkoelingsperiode afgekondigd.

Lees hier de volledige uitspraak.

Verzoek om extra voorbereidingstijd

In deze zaak wordt de WHOA ingezet om een onderneming gecontroleerd te beëindigen. Om het akkoord in rust te kunnen voorbereiden heeft de herstructureringsdeskundige gevraagd om een afkoelingsperiode voor de duur van 4 maanden.

Tijdens deze afkoelingsperiode zal een vaststelling van de exacte schuldenlast plaatsvinden. Daarnaast wil de herstructureringsdeskundige voorkomen dat individuele schuldeisers verhaal halen op de bezittingen van de onderneming. Enkele maanden geleden is het banksaldo van de onderneming overgemaakt naar een bankrekening van een zusteronderneming. Dit geparkeerde saldo is nodig voor de aanbieding van het akkoord, vandaar dat het teruggestort moet worden. Dit is alleen mogelijk als daarop geen beslag kan worden gelegd.

Ook zal bedrijfsinventaris worden geveild om het akkoord te kunnen aanbieden. Echter is recent tijdens een brand asbest vrijgekomen rondom het voormalige bedrijfsterrein. De veiling zal dus moeten wachten op een asbestsanering wat minstens een maand zal duren. De afkoelingsperiode wordt aangevraagd om deze tijd te overbruggen.

Goedkeuring van het verzoek

Uit het standpunt van de herstructureringsdeskundige is gebleken dat een afkoelingsperiode noodzakelijk is voor het te kunnen blijven voortzetten van de onderneming tijdens de voorbereiding van en onderhandelingen over een akkoord. Daarnaast zijn de belangen van de gezamenlijke schuldeisers met een afkoelingsperiode gediend, omdat door het akkoord een beter resultaat kan worden gerealiseerd dan in faillissement. Ook worden derden met een bevoegdheid tot opeising van goederen niet in hun belangen geschaad.

Uit bovenstaande blijkt dat aan de vereisten voor toewijzing van een afkoelingsperiode wordt voldaan. De rechtbank kondigt dan ook een afkoelingsperiode af voor de periode van 4 maanden. In deze tijd kunnen de onderhandelingen worden gevoerd en kunnen de verkoopactiviteiten worden voorbereid, aldus de rechtbank.

Conclusie

Een afkoelingsperiode helpt om in alle rust een WHOA-akkoord voor te bereiden. Tijdens deze periode kunnen schuldeisers geen verhaal halen op goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren of goederen opeisen die zich in de macht van de onderneming bevinden. Ook wordt de behandeling van een door een schuldeiser ingediend verzoek tot faillietverklaring geschorst.