Vrouw lacht in de camera

WHOA en Brancheorganisaties

Dreigen uw leden failliet te gaan vanwege een schuldenlast of andere verplichtingen? Maar is (een deel van) de onderneming nog wel levensvatbaar? Voorkom een faillissement met behulp van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet kan mogelijk ook helpen bij het afwikkelen van het bedrijf.

Belangrijke informatie voor uw leden

Uw leden willen afkomen van een te hoge schuldenlast of worden geconfronteerd met een WHOA-traject. Als brancheorganisatie bent u een belangrijke spil in de informatievoorziening van uw leden. Eén van de belangrijke zaken om uw leden over te informeren is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Sinds 1 januari 2021 biedt deze wet ondernemingen de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren of de onderneming gecontroleerd af te wikkelen.

Wat de WHOA voor uw leden kan betekenen

Het doel van de WHOA is financiële problemen van levensvatbare bedrijven verhelpen. Onder de WHOA kan zonder instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders een akkoord worden bereikt op een schuldregeling. Ook kunnen overeenkomsten met goedkeuring van de rechter worden gewijzigd of beëindigd. Dit maakt het voor bedrijven in financiële problemen makkelijker om schulden te herstructureren zonder faillissement.

Wat u als brancheorganisatie concreet kunt doen

U als brancheorganisatie staat dicht bij de ondernemer en juist u kunt de ondernemer informeren over de mogelijkheden van de WHOA. Wellicht willen uw leden zelf een WHOA-traject starten of worden zij als schuldeiser of aandeelhouder geconfronteerd met de WHOA. U hebt een belangrijke rol in de informatievoorziening en eventuele doorverwijzing van uw leden.

Met hulp van de WHOA kunnen de leden het bedrijfsperspectief verbeteren of de onderneming gecontroleerd stopzetten.

Kennisartikelen voor uw leden

Ontdek welke mogelijkheden de WHOA voor uw leden biedt. Wij hebben deze artikelen speciaal geselecteerd voor hun situatie.

Uitgelichte actualiteit

Ontdek hoe u uw bedrijfsperspectief verbetert of de onderneming gecontroleerd afwikkelt met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

WHOA-Stappenplan voor ondernemers

Wilt u uw leden direct informeren over een WHOA-traject? En hen zodoende helpen een faillissement te voorkomen of een onderneming buiten faillissement helpen stop te zetten? Verwijs hen dan nu naar ons complete WHOA-Stappenplan, zodat zij de mogelijkheden voor hun onderneming kunnen ontdekken.

WHOA Stappenplan
  • Het meest complete WHOA-Stappenplan online (8 heldere stappen)
  • Alles wat u en uw leden moeten weten over het WHOA-traject in 1 heldere whitepaper
  • Inzicht in alle rechten en plichten van ondernemingen die te maken krijgen met een WHOA-traject
  • Gemaakt door advocaten, bedrijfsadviseurs en herstructureringsdeskundigen
  • Een helder stappenplan hoe de ondernemer van A tot Z een WHOA-traject doorloopt
  • Inclusief belangrijke deadlines die uw leden absoluut niet mogen missen

Over ons

AllesOverWHOA.nl is een initiatief van advocaten, herstructureringsdeskundigen en bedrijfsadviseurs. Als experts op het gebied van ondernemingsrecht en herstructurering hebben wij onze krachten gebundeld om uw leden alle kennis en tools te bieden hoe zij van haar schuldenlast afkomt en haar perspectief verbetert.

Meer over ons