Man lacht in de camera

Over ons

AllesOverWHOA.nl is een onafhankelijk kennisplatform voor iedereen die geconfronteerd wordt met een WHOA-traject of een WHOA-traject wil starten. Wij verstrekken informatie aan ondernemers, schuldeisers, accountants, financiële instellingen en brancheorganisaties.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Wie wij zijn

AllesOverWHOA.nl is een unieke samenwerking van advocaten, bedrijfsadviseurs en herstructureringsdeskundigen. Als experts met ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, het verbeteren van bedrijfsperspectief en herstructurering hebben wij onze krachten gebundeld. We bieden u kennis en tools voor het herstructureren van schulden met behulp van een compleet nieuw herstructureringsinstrument: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Dit kennisplatform is eigendom van Stichting Kennisplatform WHOA

De Stichting is onafhankelijk en opgezet met als doel om kennis en ervaring over de WHOA te delen. Vandaar dat dit kennisplatform in het leven is geroepen, waar zonder winstoogmerk en op een transparante en multidisciplinaire wijze kennis en ervaringen worden gedeeld.

De Stichting zal zich daarnaast richten op het organiseren van webinars en seminars en het organiseren van intervisies en overleg met herstructureringsdeskundigen, om kennisoverdracht tussen professials te stimuleren.

De bestuurszetels worden op dit moment gevuld door drie initiatiefnemers van het kennisplatform:

Ons doel

Een dreigend faillissement roept vragen op bij ondernemers, schuldeisers en andere betrokkenen. Ons doel is daarom om hét kennisplatform te zijn voor al uw vragen over het herstructureren van schulden. En dat kan dankzij de WHOA. Onze praktische blogs en kennispagina’s bieden u alle informatie die u nodig heeft.