Vrouw lacht in de camera

WHOA voor Intermediairs

Dreigt een zakelijke klant failliet te gaan vanwege een schuldenlast of andere verplichtingen? Maar is (een deel van) de onderneming nog wel levensvatbaar? Dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een oplossing zijn. Met hulp van de WHOA wordt faillissement voorkomen of een onderneming gecontroleerd stopgezet.

De angst van ondernemers

In het geval van financiële tegenwind is het voor ondernemers vaak lastig om tijdig aan te bel te trekken. De drempel blijkt hoog wegens terughoudendheid maar ook uit angst om hulp in te schakelen. Als adviseur en vertrouwenspersoon herkent u vaak als eerste de signalen van dreigend faillissement. U kunt uw klanten helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Herstructureren zonder faillissement

Eén van de belangrijke zaken om uw klanten over te informeren is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Sinds 1 januari 2021 biedt deze wet ondernemingen de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren of de onderneming gecontroleerd af te wikkelen.

Het doel van de WHOA is financiële problemen van levensvatbare bedrijven verhelpen. Onder de WHOA kan zonder instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders een akkoord worden bereikt op een schuldregeling. Ook kunnen overeenkomsten met goedkeuring van de rechter worden gewijzigd of beëindigd. Dit maakt het voor bedrijven in financiële problemen makkelijker om schulden te herstructureren zonder faillissement.

Uw rol als intermediair tijdens een WHOA-traject

U staat als adviseur dicht bij de ondernemer en juist u kunt de ondernemer informeren over de mogelijkheden van de WHOA. Met hulp van de WHOA kunnen uw klanten het bedrijfsperspectief verbeteren of de onderneming gecontroleerd stopzetten.

Kennisartikelen voor intermediairs

Ontdek welke mogelijkheden de WHOA voor uw klanten biedt.

Uitgelichte actualiteit

Ontdek hoe u uw bedrijfsperspectief verbetert of de onderneming gecontroleerd afwikkelt met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

WHOA-Stappenplan voor uw klanten

Wilt u uw klanten direct informeren over een WHOA-traject? En hen zodoende helpen een faillissement te voorkomen of een onderneming buiten faillissement stop te zetten? Verwijs hen dan nu naar ons complete WHOA-Stappenplan, zodat zij de mogelijkheden voor hun onderneming kunnen ontdekken.

WHOA Stappenplan
  • Het meest complete WHOA-Stappenplan online (8 heldere stappen)
  • Alles wat u en uw klanten moeten weten over het WHOA-traject in 1 heldere whitepaper
  • Inzicht in alle rechten en plichten van ondernemingen die te maken krijgen met een WHOA-traject
  • Gemaakt door advocaten, bedrijfsadviseurs en herstructureringsdeskundigen
  • Een helder stappenplan hoe de ondernemer van A tot Z een WHOA-traject doorloop
  • Inclusief belangrijke deadlines die uw klanten absoluut niet mogen missen

Over ons

AllesOverWHOA.nl is een initiatief van advocaten, herstructureringsdeskundigen en bedrijfsadviseurs. Als experts op het gebied van ondernemingsrecht en herstructurering hebben wij onze krachten gebundeld om uw klanten alle kennis en tools te bieden voor een succesvol WHOA-traject. 

Meer over ons