Podcast: De stand van zaken na ruim twee jaar WHOA-regeling

Podcast: De stand van zaken na ruim twee jaar WHOA-regeling

De WHOA-regeling is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Zo moesten VVV Venlo, BCC en Big Bazar allemaal een herstructurering doorvoeren. In veel gevallen is er sprake van hoge schulden aan de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast zijn er vaak schulden aan leveranciers en financiers. Deze publieke schuldeisers hebben allemaal hun eigen kwijtscheldingsbeleid en procedures, die niet naadloos aansluiten op de WHOA-regeling. Hoe kan daar meer overlap in komen? Deze vraag en andere vraagstukken staan vandaag centraal. We zijn live in Artis bij de Alles over WHOA kennisbijeenkomst om te leren over de mogelijkheid tot herstructurering van publieke schulden. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke ervaringen hebben professionals hiermee? In het eerste deel van de driedelige podcastserie spreken we met advocaat Derk van Geel over zijn ervaringen met de WHOA-regeling. De inhoud van deze blog is gemaakt op basis van deze podcast aflevering. Liever luisteren? Klik dan op onderstaande podcast player.

De podcast

Komen er steeds meer WHOA-trajecten?

Het is duidelijk dat nu de Belastingdienst weer gaat innen, de grote storm gaat komen. Er zijn veel omstandigheden die dit in gang zetten, zoals de nasleep van corona, loonstijgingen, inflatie en huisvestingskosten. Heel veel ondernemers zijn daar zwaar door geraakt. Daar moeten herstructureringstrajecten voor komen.

Waarom zijn er nu ineens veel bedrijven die het moeilijk hebben? Ondernemers hebben misschien hun kop in het zand gestoken. Er was weinig urgentie, doordat de UWV en de Belastingdienst een soepel beleid voerden. Dat is nu afgelopen.

Hierdoor stijgt het aantal faillissementen de afgelopen maanden, maar wanneer u dit vergelijkt met andere jaren valt het mee. In 2012 en 2013 zaten er nog veel meer ondernemers in zwaar weer.

Wetsevaluatie van de WHOA-regeling

De WHOA-regeling wordt na ruim twee jaar geëvalueerd. In de evaluatie ligt de focus op de praktijk. De WHOA-regeling is een kaderregeling, waarbij niet alles helemaal uitgedacht is.

Het vak van herstructurering is nog volop in ontwikkeling. Het moet multidisciplinair ingestoken worden. Herstructurering bestaat al heel lang, maar door de WHOA is het in een stroomversnelling terechtgekomen.

Een ding moeten we hierbij niet vergeten: het gaat niet om de regels, maar om de levensvatbaarheid van bedrijven. Het doel van de WHOA is om die ondernemingen te redden en daarbij hun waarde te behouden.

Evaluatiepunt: de omvang van het griffierecht

Een van de evaluatiepunten is de omvang van het griffierecht. Het griffierecht betaalt u als u een aanvraag doet bij de rechtbank. Hierbij gaat het vaak om een fors bedrag voor de aanvraag van een afkoelingsperiode of aspectenonderzoek.

Bij de WHOA komen ook concerns die uit verschillende vennootschappen bestaan. Voor iedere vennootschap moet dit griffierecht betaald worden. Zo loopt het griffierecht dus erg in de kosten. Zeker als u bedenkt dat u tijdens een WHOA-procedure meerdere keren naar de rechtbank gaat. Concerns moeten zo tot tienduizenden euro's betalen.

Natuurlijk is dit voor een paar grote bedrijven prima te betalen, maar het idee van de WHOA-regeling was om kwijtschelding voor mkb en kleine bedrijven beschikbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine horecazaken die het moeilijk hebben door de nasleep van corona.

De rol van de Belastingdienst

De Belastingdienst is een van de grote crediteuren bij ieder WHOA-traject. Hoe stellen zij zich op tijdens de procedure? En hoe gaat u met hen in gesprek?

Het verschil tussen een commerciële crediteur en de Belastingdienst

Een commerciële crediteur heeft niets met de andere crediteuren te maken en kan voor zichzelf individuele beslissingen nemen. De Belastingdienst moet letten op alle wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de organisatie ook naar de regeling voor de andere crediteuren. Daarnaast mag de Belastingdienst geen speciale behandelingen bieden.  De Belastingdienst moet de gelijke behandeling van alle bedrijven waarborgen.

Start met een informele benadering van de Belastingdienst

Als u schulden heeft, begint u vaak met het benaderen van de Belastingdienst. Zo kunt u inschatten of de Belastingdienst bereid is om kwijtschelding te bieden. Een informele benadering van de Belastingdienst of andere crediteuren is een goede eerste stap. Zo creëert u meer draagvlak en heeft de WHOA-regeling een grotere kans van slagen.

Waarom is een informele benadering van de crediteuren belangrijk? Een WHOA-traject is erg kostbaar. Het heeft weinig zin om een WHOA-traject op te starten als de crediteuren niet mee willen werken. Vooral de Belastingdienst is hierin belangrijk, omdat zij meestal een van de grootste schuldeisers is. Daarom is het slim om altijd eerst met de Belastingdienst in gesprek te gaan.

De verschillende werkwijzen van de Belastingdienst

De voorwaarden die de Belastingdienst stelt voor een onderhandse sanering of kwijtschelding, verschillen van de voorwaarden voor een WHOA-traject.

De Belastingdienst is strenger bij een informeel akkoord. Een reden daarvoor kan volgens advocaat Derk van Geel gezocht worden in de rechterlijke toetsing die bij een WHOA-regeling komt kijken. Daardoor weet de Belastingdienst direct dat het akkoord deugt.

Dit werkt twee kanten op, want als de Belastingdienst instemt met een WHOA-akkoord, doet de rechter dit vaak ook.

Een tegenstrijdige praktijksituatie

In de praktijk levert dit een lastige situatie op. Volgens het beleid van de Belastingdienst wordt de invordering pas opgeschort als het akkoord is ingediend. Tegelijkertijd stelt de Belastingdienst dat zij de laatste crediteur moet zijn die akkoord gaat. U kunt dan informeel in gesprek gaan met de andere crediteuren en hen vragen om wat speelruimte. De praktijk dwingt u vaak om toch bij de Belastingdienst te beginnen. Zij is de grootste schuldeiser en kan op ieder moment beginnen met invorderen. Het beleid is hierdoor tegenstrijdig en dat schuurt.

Het belangrijkste doel is meer begrip krijgen voor elkaar

Op de Alles over WHOA kennisbijeenkomst spreken ook de Belastingdienst en het UWV. Volgens advocaat Derk van Geel is de belangrijkste waarde van deze dag om te begrijpen hoe een andere partij denkt. U krijgt een inkijkje vanaf de andere kant.

De wereld van de Belastingdienst en het UWV is natuurlijk heel anders dan de wereld van de leverancier die akkoord moet gaan met een korting op zijn vordering. Ondernemers begrijpen de leverancier vaak beter, omdat ze in dezelfde wereld zitten. Bij de Belastingdienst en het UWV gelden andere regels met andere toepassingen.

Hoe kijkt een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst naar een voorstel of WHOA-akkoord? Hoe houdt u daar als ondernemer het beste rekening mee?

Het belangrijkste is dat we meer inzicht krijgen in de werkwijze en denkwijze van de publieke schuldeisers, zoals de Belastingdienst en de WHOA, zodat de praktijk en het beleid dichter bij elkaar komen.

Sluit u aan bij ons platform: profiteer van onze kennis en ons krachtige netwerk  

Krijgt u zelf te maken met een WHOA-traject? Lees onze artikelen op de website en abonneer u op onze podcast. Zo bent u optimaal voorbereid op uw WHOA-traject.

Bent u zelf een professional binnen de wereld van herstructurering? Sluit u dan aan als sponsor of herstructureringsdeskundige en deel uw ervaringen met andere professionals. Zo blijven we van elkaar leren.