Podcast: Tot € 100.000 krediet bij start WHOA-traject

Podcast: Tot € 100.000 krediet bij start WHOA-traject

In de zesde aflevering van onze podcastserie is André Dolsma te gast. Hij is commercieel directeur bij Qredits. Qredits verleent TOA (Time-Out-Arrangement) kredieten aan bedrijven binnen het mkb. Alle bedrijven die een WHOA-startverklaring hebben ontvangen, mogen deze aanvragen.

De podcast

In dit artikel leest krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het TOA-krediet?
 • Waar mag u het TOA-krediet voor gebruiken?
 • Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
 • Welke voor- en nadelen heeft het TOA-krediet?

De inhoud van deze blog is gemaakt op basis van deze podcast aflevering. Liever luisteren? Klik dan op onderstaande podcast player.

Over Qredits en het TOA-krediet

Qredits is een stichting voor microfinancieringen die werd opgericht in 2009. Hun missie is het helpen van startende en bestaande ondernemers met krediet en coaching. Ze zorgen voor het krediet en hebben coaches in huis waarmee ondernemers kunnen sparren over marketing, financiën en persoonlijke vraagstukken. Qredits is een onafhankelijke stichting met enkele belangrijke stakeholders, zoals het ministerie van Economische Zaken en de Europese investeringsbank.

De rol van André Dolsma

André is commercieel directeur. Hij adviseert ondernemers en regelt samenwerkingsverbanden. Ook geeft hij, samen met een collega, leiding aan vijf teams van adviseurs. Daarnaast heeft André een bancaire achtergrond: hij werkte zestien jaar bij de Rabobank.

Wat is het TOA-krediet?

Qredits is uitvoerder van de TOA namens het ministerie van Economische Zaken. TOA staat voor Time-Out-Arrangement. Het is een regeling voor ondernemers die in een herstructureringstraject zitten. Met het TOA-krediet kunnen ze op een goede manier doorstarten. U mag het budget gebruiken voor werkkapitaal, juridische kosten of aanschaf van activa.

Voor 30 procent achtergestelde lening

Het TOA-krediet is een lening die voor dertig procent achtergesteld mag zijn. Misschien denkt u nu: wat is een achtergestelde lening? Dit is een lening die u als laatst terugbetaalt, net voor uw aandeelhouders. U mag maximaal 30.000 van de 100.000 euro als achtergestelde lening gebruiken.

Gratis advies over bedrijfsvoering

Vraagt u een TOA-krediet aan en wordt deze toegewezen? Dan profiteert u ook van gratis coaching. Deze krijgt u van ervaren ondernemers met een financiële of marketing achtergrond. Zij zetten zich vrijwillig in als sparringpartner en klankbord.

“Dat werkt erg goed en ondernemers hebben hier veel baat bij. Mkb'ers zijn vaak eenzaam in het besturen van een onderneming. Met wie kunt u sparren? Zeker als het gaat over financiële of persoonlijke zaken, wilt u deze niet aan de grote klok hangen. Daarvoor is deze coaching ideaal. U kunt in vertrouwen spreken over moeilijkheden en vraagstukken.”

Het grote voordeel van deze coaching is dat het erg laagdrempelig is. U spreekt elkaar op basis van vertrouwen en zo ontstaat er een onafhankelijke vertrouwensrelatie. U belt elkaar op, appt met elkaar en zit samen aan tafel.

Hoe mag u het TOA-krediet besteden?

Waar mag u het TOA-krediet aan besteden? Helaas niet aan het saneren van uw schulden. Deze regeling is niet bedoeld voor het herfinancieren van crediteuren.

Waar mag u het geld wel aan uitgeven? Bijvoorbeeld aan:

 • Het inhuren van financieel adviseurs;
 • De aanschaf van activa;
 • Aanschaf van nieuwe voorraad;
 • Werkkapitaal;
 • Personeelskosten;
 • Marketingkosten.

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van het TOA-krediet?

Voorwaarde 1: Startverklaring voor de WHOA

De TOA is bedoeld voor mkb-ondernemers om een sanering mogelijk te maken. Voor de aanvraag van het TOA-krediet moet u een startverklaring laten zien. Bovendien moet deze bij de rechtbank gedeponeerd zijn.

Waarom is dat zo? André vertelt over deze belangrijke voorwaarde: “Het TOA-krediet is bedoeld voor ondernemers die met de WHOA het bedrijf doorstarten en herstructureren. Het is voor ons belangrijk dat de onderneming levensvatbaar is. Een startverklaring maakt dit aantoonbaar.”

Wist u dat het deponeren van een startverklaring niet zichtbaar is voor anderen? Het heeft ook geen grote consequenties voor uw onderneming. Dat maakt het proces laagdrempelig.

U heeft een startverklaring nodig om verzoeken te doen op basis van de faillissementswet. Deze maken de start van een WHOA traject mogelijk en zorgen dat u kunt starten met de herstructurering. Daarnaast heeft u met de startverklaring zekerheid van de toekenning van een TOA-krediet.

Voorwaarde 2: Een akkoord met de crediteuren

De tweede voorwaarde voor het TOA-krediet is een crediteurenakkoord. “Eigenlijk is dit een logisch gevolg van de startverklaring. Wanneer deze gedeponeerd is, zijn er meestal al gesprekken geweest met de schuldeisers. In de praktijk zien we dat de schuldeisers vaak meewerkend zijn en akkoord gaan”, vertelt André.

De uitdaging is om voor een manier te zorgen om de crediteuren tevreden te houden. Want waar komt het geld vandaan voor de betaling van de crediteuren? “Soms is een betaalregeling mogelijk, maar ik zie vaak dat het geld uit andere bronnen komt. Denk hierbij aan familie of een nieuwe investeerder”, vertelt de commercieel directeur van Qredits.

Voorwaarde 3: Een herstructureringsplan

De laatste voorwaarde is het opstellen van een herstructureringsplan. Hierin beschrijft u hoe de herstructurering gaat plaatsvinden en of dit haalbaar is. Dit plan helpt ook bij het meenemen van de crediteuren in uw verhaal. Zo weten zij zeker dat de onderneming nog levensvatbaar is.

Voor het opstellen van een herstructureringsplan heeft u een financieel adviseur nodig. Helaas kunt u niet vooraf betalen uit het TOA-krediet. Deze kosten geven extra druk op uw financiële situatie.

Strenge voorwaarden zorgen voor veel afwijzingen

Helaas worden er veel aanvragen afgewezen. Na controle blijkt dat er geen startverklaring, herstructureringsplan of crediteurenakkoord is. Ondernemers zijn vaak te snel met het aanvragen van een TOA-krediet. Het kan eigenlijk pas aangevraagd worden als de herstructurering bijna rond is.

De ervaringen uit de praktijk leren dat de voorwaarden niet altijd bekend zijn: “We zijn nu twee jaar bezig en hebben tussen de 80 en de 100 aanvragen gehad. Mensen kennen de WHOA en de eisen niet, zien een mooie kans voor een krediet en dienen de aanvraag in. Vervolgens gaan wij er naar kijken en zien we dat ze helemaal niet in een WHOA traject zitten”, vertelt André.

Dat is jammer, want het krediet kan kleine mkb-bedrijven zeker helpen. “Helaas hebben we pas zes aanvragen mogen toewijzen. Dat betekent dat we ongeveer 400.000 euro aan krediet hebben verstrekt. Dat is erg weinig, want voor de TOA is een bedrag van 200 miljoen beschikbaar.”

Kanttekeningen bij de TOA

Een TOA-krediet is niet voor iedereen even handig. Het is belangrijk om na te denken over de volgende punten:

 • U kunt het krediet niet gebruiken voor crediteurenakkoorden
 • U heeft een adviseur nodig
 • Er is een limiet op het krediet

Voor grote bedrijven is het TOA-krediet een druppel op een gloeiende plaat. Het TOA-krediet is vooral bedoeld voor mkb-bedrijven die starten met een WHOA traject.

Evaluatie van de TOA-regeling

“We hebben meerdere knelpunten teruggegeven aan het ministerie. Daarnaast heeft Qredits voorstellen gedaan om de TOA te veranderen, zodat deze bruikbaarder wordt voor het mkb in de WHOA.

Eén van die voorstellen is dat het krediet gebruikt mag worden voor crediteuren. Hierdoor wordt het krediet een stuk aantrekkelijker. Daarnaast hebben we voorgesteld om een fonds te maken voor eenvoudigere herstructureringen, zonder de WHOA. We hebben ook gekeken of het budget niet voor andere doelstellingen te gebruiken is”, aldus André.

Is het TOA-krediet in de huidige vorm geschikt voor ondernemers in zwaar weer?


André vindt het een moeilijke vraag, maar moet uiteindelijk toch ontkennend antwoorden. “De TOA-regeling is geschikt voor hele specifieke gevallen. Voor de grote groep ondernemers in zwaar weer, werkt het in de huidige vorm niet.”

Advies voor mkb'ers met financiële problemen

Blijf samen in gesprek

André heeft nog enkele adviezen voor u. “Blijf communiceren met stakeholders. Wanneer u kampt met betalingsproblemen, moet u blijven praten. Vertel over uw situatie en zoek naar oplossingen. Dat lijkt misschien eng, maar het is verrassend hoeveel mensen begrip hebben voor uw situatie.”

Probeer een onderhandse regeling

Kampt u met financiële problemen? Dan kunt u als ondernemer in het mkb beginnen met een WHOA-traject. Helaas is de investering voor een WHOA-traject best hoog. André heeft ook andere ideeën: “Begin niet direct aan een WHOA-traject, maar probeer eerst een onderhandse regeling. Leg deze natuurlijk wel goed vast en zorg dat deze haalbaar is. Laat u hierbij adviseren door een financieel adviseur”, adviseert André.

Vraag advies aan een professional

Neem een adviseur aan die weet hoe een herstructureringstraject werkt. Iemand die snapt hoe uw onderneming in elkaar zit en die de liquiditeit kan beheersen. Maak geen plan waarbij uit wordt gegaan van de beste situatie, maar zorg dat u ook wanneer het tegenvalt aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Sluit u aan bij het kennisplatform Alles over WHOA

Wilt u alle informatie over de WHOA binnen handbereik hebben? Sluit u dan aan bij het kennisplatform Alles over WHOA. Bij ons profiteert u van een krachtig netwerk aan specialisten en deel uw ervaringen met anderen. Wij bieden u inspiratie, tips en goede adviezen.