Podcast: Wat zijn de ervaringen van de rechtbank met de WHOA-procedure?

Podcast: Wat zijn de ervaringen van de rechtbank met de WHOA-procedure?

De rechtbank speelt een grote rol in de WHOA-procedure. Onze host Bas Besseling, bestuurslid van AllesOverWHOA.nl, spreekt in de derde aflevering van onze podcast met WHOA rechter Mark Bosch. Mark is vanaf het begin betrokken bij de WHOA. Hij is trots op zijn bijdrage aan de WHOA: “Ik vind het mooi dat ik aan de wieg heb gestaan van een nieuw fenomeen, wat veel betekent voor de praktijk."

Inhoudsopgave

In de podcast staat de volgende vraag centraal:

“Maken advocaten, schuldenaren en schuldeisers optimaal gebruik van de mogelijkheden die de WHOA biedt?”

Mark Bosch geeft vanuit zijn rol als WHOA-rechter tips en adviezen voor ondernemers, schuldeisers en alle betrokken partijen van een WHOA-procedure.

De inhoud van deze blog is gemaakt op basis van deze podcast aflevering. Liever luisteren? Klik dan op onderstaande podcast player.

Steeds meer deskundig en verstandig gebruik WHOA-procedure

Natuurlijk heeft een rechter weinig zicht op wat er buiten de rechtbank gebeurt. Er zijn allerlei gesprekken en onderhandelingen waar de rechtbank buiten staat. Toch heeft Mark Bosch een goed beeld van de situatie. Zijn eerste antwoord op de vraag is: “De WHOA wordt steeds meer verstandig en deskundig gebruikt.”

Tip: aspectenverzoek

Natuurlijk heeft Mark ook een tip: “Een onderbelicht aspect in de WHOA-procedure is het aspectenonderzoek. Hierbij stelt u vragen aan de rechtbank en mag u onderdelen van het akkoord alvast voorleggen. De rechtbank controleert de dealzekerheid voor het homologatietraject.”

De WHOA is een complexe wet met veel technische begrippen. Daarom is het slim om uw vragen op tijd te stellen. Bijvoorbeeld over de klassenindeling, die goed en eerlijk moet worden opgesteld. Heeft u daar twijfels over of ontstaat er een discussie met betrokken partijen? Leg deze dan voor aan de rechtbank, zodat u weet of u op de goede weg zit. Zo krijgt u vooraf meer zekerheid over uw akkoord en verliest u minder tijd.

Betrek de rechtbank op tijd bij de WHOA-procedure

In het begin waren er veel WHOA-procedures waarbij de rechtbank laat betrokken werd. Hierdoor waren er nog allerlei onduidelijkheden en discussies terwijl het homologatieverzoek al ingediend was. Dat zorgt voor onrust en tijdverlies. Betrek de rechter op tijd bij het proces en zorg dat u al uw vragen stelt.

Ingrediënten voor een succesvolle WHOA-procedure

Een WHOA-procedure is anders dan een faillissementsaanvraag. Een WHOA-traject kan alleen slagen met duidelijke, transparante en open communicatie. Hoe komt deze tot stand?

Neem iedereen op tijd mee in uw verhaal

Vertel op tijd waar u mee bezig bent. Laat betrokken partijen niet in onzekerheid over uw financiële situatie, maar wees hier vanaf het begin eerlijk over.

Geef alle informatie die nodig is

Vertel de betrokken partijen alles wat ze moeten weten. Hiermee bedoelen we niet dat iedereen dezelfde informatie moet krijgen. Soms mag u iets voor uzelf houden, bijvoorbeeld als dit niet van belang is voor de betrokken partij.

Bied duidelijkheid over gemaakte keuzes

Kiest u ervoor om een schuldeiser niet mee te nemen in het WHOA-traject? Vertel dan aan de rechtbank waarom u die keuze maakt. Het is belangrijk dat de rechtbank op de hoogte is van de gemaakte keuzes en weten waarom u deze maakt.

Begin op tijd met de WHOA-procedure

Er zijn nog steeds ondernemers die laat met een WHOA-procedure starten. Dat komt vooral door de onbekendheid van de regeling en de vrees voor de hoge kosten die het met zich meebrengt.  

Soms ligt er zelfs al een faillissementsaanvraag. Dan wordt er een afkoelingsverzoek aangevraagd om dat verzoek van tafel te krijgen. In deze situatie bent u vrij laat en neemt u veel risico. U hebt een achterstand met het meekrijgen van uw schuldeisers die uw faillissement al hebben aangevraagd. Hierdoor is de relatie met de betrokken partijen flink verstoord, wat u natuurlijk graag wilt voorkomen.

De werkwijze van de WHOA-procedure

Hoelang duurt een WHOA-traject?

Over het algemeen duurt een WHOA-procedure vanaf het eerste moment bij de rechtbank tot de homologatie zes tot twaalf maanden. Verzoeken, zoals een afkoelingsperiode, behandelt de rechtbank snel. Hierbij volgt gemiddeld binnen drie weken een beslissing. 

Hoe organiseert de rechtbank een zitting?

Bij een WHOA-procedure werkt de rechtbank met twee of drie verschillende rechters. Dat is nodig, omdat er bij een WHOA-zitting geen hoger beroep mogelijk is. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat de rechtbank objectief over u oordeelt. Nu doen we de rechtszaken ook online, waardoor de rechtbank sneller werkt. Rechters uit Zeeland en Groningen hoeven niet te reizen en ook buitenlandse ondernemers hebben de mogelijkheid om in te bellen. 

Evaluatie van de WHOA

De WHOA-procedure wordt dit jaar geëvalueerd. De politiek en wetgever gaan dan mogelijk aanpassingen doen. WHOA-rechter Mark Bosch deelt alvast een aantal van zijn bevindingen.

Wat gaat er goed?

Snelheid van de WHOA-procedure

De snelheid waarmee verzoeken van de rechtbank worden afgehandeld is volgens Mark Bosch goed. Ook over de flexibiliteit van alle partijen is hij te spreken. Het plannen van een zitting gaat hierdoor makkelijk. Wel hoopt hij dat de zittingen online mogen blijven plaatsvinden. Hiervoor is een wetswijziging nodig, wat moet worden besproken in de evaluatie.

Inschakelen van deskundigen

Ook het inschakelen van deskundigen door de rechtbank verloopt goed. Er worden twee deskundigen ingeschakeld: een observator en een herstructureringsdeskundige. 

De observator is de belangenbehartiger van de schuldeisers. Hij heeft geen actieve rol, maar wel een grote invloed op het proces. 

De herstructureringsdeskundige heeft een verbindende rol en moet ervoor zorgen dat het akkoord er komt. Hij is altijd objectief en heeft geen band met de betrokken partijen.

Verbeterpunten WHOA

WHOA-procedure is kostbaar

“Ik hoop dat het griffierecht betaalbaarder wordt. Het is kostbaar om een WHOA-traject te starten. Hierdoor is het voor kleine partijen zwaar om een traject in te gaan. Ook schuldeisers moeten veel griffierecht betalen als ze een verweer willen voeren tegen de homologatie. Zij moeten geld betalen om te mogen beargumenteren dat ze een deel van hun vordering niet kwijt willen. Dat is natuurlijk krom.”

Mogelijkheid voor hoger beroep

De mogelijkheid voor een hoger beroep wordt zeker besproken bij een evaluatie. Werkt de procedure van nu en zorgt deze voor eerlijke uitspraken? Of moet er toch een mogelijkheid tot hoger beroep komen?

Deskundigheid van de rechtbank

Onder ondernemers wordt wel eens gesproken over de expertise van de rechtbank. Hebben de rechters wel genoeg verstand van zaken? 

Mark Bosch verzekert ons dat dit goed zit: “Alle rechters krijgen trainingen en cursussen over de WHOA. In normale zaken hebben zij daarom meer dan voldoende expertise. Maar wanneer er een bijzondere zaak is kan een extra rechter een goede toevoeging zijn. Bijvoorbeeld een rechter die specifiek een expertise heeft op het gebied van bedrijfswaarderingen.”

Hoe begint u met de WHOA-procedure?

Bespreek de situatie met deskundigen zodat zij samen met u het traject aangaan. Zij kunnen u begeleiden. Informeer uzelf over de WHOA en abonneer u op onze podcast Alles Over WHOA. Wij willen graag onze kennis met u delen, u inspireren en zorgen dat het WHOA-traject efficiënt verloopt.

Sluit u aan bij ons platform: profiteer van onze kennis en krachtige netwerk

We verzamelen best practices en delen deze met elkaar. Zo gaan we samen het proces verbeteren. Bent u zelf een professional in de wereld van herstructurering? Sluit u dan aan als sponsor of herstructureringsdeskundige en deel uw ervaringen met andere professionals.