Podcast: Welke rol heeft de bank in een WHOA-traject?

Podcast: Welke rol heeft de bank in een WHOA-traject?

In de tweede aflevering van onze podcast serie gaan we in op de rol van de bank in het WHOA-traject.

Welke rol heeft de bank in een WHOA-traject?

In de tweede aflevering van onze podcast serie gaan we in op de rol van de bank in het WHOA-traject.

Welke invloed hebben banken op het WHOA-traject? Hoe gaan zij ermee om en wat merken ze ervan in de praktijk? Welke veranderingen brengt de WHOA voor hen? Dit leggen we allemaal aan u uit in begrijpelijke taal en met praktijkvoorbeelden. 

Gertjan de Ruiter is in deze aflevering te gast. In zijn werk komt hij veel ondernemers tegen met financiële problemen. Hij werkt als senior specialist financial restructuring bij de Rabobank en spreekt met ons op persoonlijke titel.

De inhoud van deze blog is gemaakt op basis van deze podcast aflevering. Liever luisteren? Klik dan op onderstaande podcast player.

De invloed van de bank bij een WHOA-traject

U start een WHOA-traject als u op de lange termijn financiële problemen voorziet voor uw onderneming. U kunt nog wel aan de huidige verplichtingen voldoen en er zijn voldoende waarborgen voor de bank. Welke rol heeft uw bank als u een WHOA-traject ingaat? 

Gertjan de Ruiter legt het helder uit: “Wij volgen het beleid. Dat betekent dat we posities bevriezen en afspraken met de ondernemer maken over hoe we omgaan met betalingsverkeer, verkoop van voorraden, het innen van debiteuren en het aanmaken van nieuwe debiteuren en voorraden.”

Specialistische begeleiding door de bank

Medewerkers worden vanuit de Rabobank getraind om signalen te herkennen die later mogelijk leiden tot een WHOA. Binnen financial restructuring and recovery is er veel aandacht besteed aan de WHOA. Er is ook een kennispool die tweewekelijks samenkomt om kennis en ervaringen te delen.

Informeren en adviseren over het WHOA-traject

Wanneer klanten van de Rabobank met financiële problemen kampen, komen ze snel bij Gertjan de Ruiter en zijn afdeling financial restructuring and recovery terecht. Hij informeert klanten dan over de WHOA als mogelijke oplossing voor ondernemers.

Ook wanneer de klant nog in het commerciële proces zit is er al veel mogelijk. “Wij worden dan ingeschakeld voor een telefonisch gesprek of om een keer langs te gaan bij de klant. Er is dan nog geen sprake van een formeel bijzonder beheer traject,” vertelt Gertjan de Ruiter.

Het voortraject: advies van de bank

Wanneer de klant een WHOA-traject overweegt, gaat de bank actief met de ondernemer in gesprek. Ze bekijken mogelijke scenario’s en zoeken samen met de ondernemer een oplossing die het beste werkt voor alle partijen. Hierbij staat het continuïteitsperspectief van de onderneming altijd centraal.

De ervaringen van de bank met de WHOA

Gertjan de Ruiter vertelt over zijn ervaringen met het begeleiden van WHOA-trajecten: “Wij hebben enkele WHOA-trajecten begeleid die succesvol waren. Natuurlijk zijn we niet bij alle WHOA-trajecten betrokken. Soms zijn er goede redenen om ons erbuiten te houden.”

Steeds meer ervaring bij adviseurs

Vanuit de Rabobank zijn er wisselende ervaringen met de WHOA. Ze merkten dat er in het begin makkelijk werd gedacht over het afschudden van schulden en weer doorgaan, in oriënterende gesprekken met ondernemers. Inmiddels zien ze dat dit steeds minder wordt.

Gertjan ervaart dit zelf ook: “Adviseurs krijgen steeds meer ervaring in het WHOA-traject.” Wel zijn er op juridisch vlak nog veel vragen, waarvan een deel nog niet beantwoord is. Ook beseffen klanten en aandeelhouders niet altijd wat de gevolgen zijn van een WHOA-traject voor henzelf. Daar moet meer aandacht voor komen.

Belangrijke aandeelhouders worden behouden

In de praktijk komt het vaak voor dat aandeelhouders mogen blijven zitten en schuldeisers moeten afboeken. Hoe voelt het voor de bank, die vaak de grootste financiële partner van de ondernemer is? Deze stelling leggen wij voor aan Gertjan.

Voor hem is dit een prikkelende stelling: “Wij zijn als bank altijd senior financier met spaargeld van onze klanten. Als het misgaat willen we ervan uit kunnen gaan dat we de investering terugkrijgen voor onze spaarders.” Degene die dan volgens Gertjan vaak verliest, is de aandeelhouder. Bij de WHOA zien we in de praktijk een andere uitkomst: de schuldeisers moeten afboeken en de aandeelhouders mogen doorgaan. Dit betekent vaak dat de bank schulden moet kwijtschelden.

Aandeelhouders zijn vaak belangrijk voor bedrijfsperspectief

Aandeelhouders mogen in de onderneming blijven zitten als ze belangrijk zijn voor het succesvol behalen van een herstelplan of WHOA-akkoord. Ook de bank staat hier meestal achter: “Voor ons is het bedrijfsperspectief het belangrijkste. Een gezond bedrijf dat verder kan met ondernemen is waar we voor willen gaan. Als er met een bestaande aanhouder een grotere kans op herstel is, staan we erachter dat deze blijft zitten.”

Kritisch kijken naar de rol van de aandeelhouder

Soms horen we dat ondernemers het traject willen starten om af te komen van schulden. Het is belangrijk dat dit niet het voornaamste doel is. Daarom moet er goed gekeken worden naar de rol van de aandeelhouder. Is deze aandeelhouder echt noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf? Of kan de onderneming ook zonder de aandeelhouder voortbestaan? 

“De ondernemer staat centraal en dat begrijpen we. Deze heeft veel pech met de situatie waarin hij zit. Toch hopen we dat er over dit knelpunt wordt gesproken in de evaluatie van de WHOA. Zo komt er meer duidelijkheid voor de ondernemer en alle betrokken partijen,” adviseert Gertjan de Ruiter.

Adviezen voor ondernemers

De bank heeft nog enkele adviezen voor ondernemers die een WHOA-traject willen starten.

Neem de tijdig bank mee in het verhaal van de onderneming

Vroeger waren ondernemers bang voor het delen van informatie over financiële problemen. Het imago van het oude bijzonder beheer zit bij sommige klanten nog steeds in de weg. Gertjan de Ruiter adviseert om de informatie vroeg te delen met de bank: “Bij een herstructureringstraject is het belangrijk dat dit wel gebeurt. Tijd is hierin uw grootste vijand. Hoe eerder u met alle partijen aan tafel zit, hoe eerder u tot een oplossing komt.”

Deze schroom van ondernemers komt wel ergens vandaan. De bank is vaak de grootste financier en daarom gaan er wel enkele alarmbellen af als de onderneming een WHOA-traject ingaat. Er worden veel vragen gesteld en deze komen kritisch over. Bedenk hierbij dat dit gedaan wordt om tot een goede oplossing te komen voor alle partijen.

Verzamel partijen om u heen met verschillende expertises

Het is belangrijk dat u tijdig de juiste adviezen krijgt en de werkwijze van de bank kent. Hiervoor moeten verschillende expertises worden verzameld. Denk hierbij aan een juridisch en bedrijfskundig expert. Zorg altijd dat u goed geïnformeerd bent over wat er allemaal bij een WHOA-traject komt kijken en welke consequenties dit heeft voor uw onderneming.

Communiceer eenduidig naar betrokkenen

De communicatie naar alle partijen moet goed zijn, zodat het traject soepel verloopt. Stel elkaar tijdig en volledig op de hoogte. Dat betekent dat u de omliggende partijen al vroeg op de hoogte stelt en dat ook blijft doen. Zo zorgt u voor zo min mogelijk ruis op de lijn.

Hoe begint u met de WHOA?

Bespreek de situatie met deskundigen zodat zij samen met u het traject aangaan. Zij kunnen u begeleiden. Informeer uzelf over de WHOA en abonneer u op onze podcast Alles Over WHOA. Wij willen graag onze kennis met u delen, u inspireren en zorgen dat het WHOA-traject efficiënt verloopt.

Sluit u aan bij ons platform: profiteer van onze kennis en krachtige netwerk

We verzamelen best practices en delen deze met elkaar. Zo gaan we samen het proces verbeteren. Bent u zelf een professional in de wereld van herstructurering? Sluit u dan aan als sponsor of herstructureringsdeskundige en deel uw ervaringen met andere professionals.