WHOA en UWV: alles over het nieuwe kwijtscheldingsbeleid

WHOA en UWV: alles over het nieuwe kwijtscheldings-beleid

Op het Alles over WHOA-evenement heeft het UWV haar nieuwe kwijtscheldingsbeleid gepresenteerd. Welke veranderingen zijn hierin doorgevoerd? En wat betekenen deze voor de praktijk? Luister naar onze podcast voor een antwoord op deze vragen.

De podcast

De inhoud van deze blog is gemaakt op basis van deze podcast aflevering. Liever luisteren? Klik dan op onderstaande podcast player.

Het nieuwe beleid van het UWV

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw beleid. Hiervoor had het UWV een beleid waarin kwijtschelding moeilijk was. Het beleid was streng. Het afgelopen jaar is er met professionals gesproken over de verbetering van het beleid. Kan het niet beter en makkelijker? Uit die vraag is dit nieuwe beleid ontstaan.

De hoofdpunten uit het nieuwe kwijtscheldingsbeleid

Het vroegere beleid bood u als ondernemer bij kwijtschelding twee wegen aan. De ene weg was de WHOA en de andere een informele kwijtschelding. Dat leidde tot frictie in de praktijk. Daarom heeft het UWV nu gekozen voor een beleid waarin alle verzoeken langs één meetlat worden gelegd. Hiermee is er een gelijktrekking bereikt. Voor de WHOA en een informeel verzoek gelden dezelfde regels. Het beleid gaat per direct in en geldt voor alle zaken. Ook lopende zaken vallen hier al onder.

Het beleid is niet in beton gegoten

Voor het UWV is de doelgroep ondernemers nog vrij nieuw. Met de komst van het NOW is er veel veranderd. Ook het nieuwe beleid zal weer tot nieuwe bevindingen en knelpunten leiden. Daar wordt continu naar gekeken.

Het UWV is niet vrij om zelf een kwijtscheldingsbeleid te maken. Ze doet dat in nauwe afstemming met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Vanaf nu is er een duidelijker beleid

Het nieuwe beleid is een stuk duidelijker, doordat het dezelfde regels kent als de WHOA-regeling. Dit betekent dat als u een goed WHOA-voorstel oplevert, deze ook goedgekeurd wordt door het UWV.

Aandachtspunt: oog houden voor kleine ondernemingen

Het nieuwe beleid kan een verzwaring zijn voor kleine ondernemingen. Hiervoor voerde het UWV een soepeler beleid voor mkb'ers en kleine ondernemingen. Er moet oog blijven voor de beperkingen die daar spelen. Uit de toepassing moet blijken of het beleid op dit vlak goed functioneert en of het aansluit bij wat de praktijk nodig heeft.

Hoeveel verzoeken liggen er bij het UWV en wie behandelen die?

Bij het UWV liggen een paar honderd verzoeken. Er zijn zes medewerkers die de verzoeken behandelen. Door dit kleine team kan er snel geschakeld worden. Zij waren de afgelopen maanden nauw betrokken bij het opstellen van het beleid. Daardoor wordt het beleid nu vanaf dag 1 uitgevoerd.

Hoe gaat het UWV om met de verzoeken?

Het UWV is een overheidsinstelling en wordt daardoor vaak anders gezien dan andere schuldeisers. Ondernemers kennen ze niet en hebben er verder niets mee. Hoe gaan zij om met kwijtscheldingsverzoeken?

De medewerkers van het UWV willen graag snel in contact staan met de ondernemer. Zo hebben ze regelmatig teamoverleggen met de ondernemer en hun advocaat. Daarna kijkt het UWV met de ondernemer naar de mogelijkheden. Is er naast de WHOA nog iets nodig? De medewerkers van het UWV zijn gewoon mensen. Zij worden graag snel meegenomen in de procedure, zodat ze mee kunnen denken. Overtuig het UWV van uw situatie. Natuurlijk helpen documenten daarbij, maar het is heel belangrijk om ook een stukje persoonlijk contact te hebben.

Het UWV denkt graag mee, gaat om de tafel zitten met de ondernemer en bespreekt problemen. Ze willen graag dicht bij de ondernemer staan. Onze tip is daarom: bel ze op tijd, want ze willen meedenken.

Evaluatie WHOA: wat moet er veranderen?

Na ruim twee jaar is de WHOA aan evaluatie toe. Welke evaluatiepunten zijn belangrijk? Hoe kan de WHOA verbeterd worden? We benoemen twee punten.

Is het tijd voor een WHOA light?

Een groot evaluatiepunt voor zowel de WHOA als het beleid van het UWV is dat alle bedrijven aan dezelfde regels moeten voldoen. Een groot concern moet dus aan dezelfde regels voldoen als een klein mkb-bedrijf. Daarom vragen wij ons af: moet er ook een zware en lichte variant van de WHOA komen? Zo kunnen de documentatie en de kosten voor kleine bedrijven beperkt worden.

Hoeveel invloed mogen schuldeisers hebben?

De herstructureringsdeskundige en de schuldenaar hebben nu vaak veel macht. De schuldeisers zijn wat meer passief. Zij kunnen wel om een ziensfase vragen, maar mogen geen directe vragen stellen aan de rechtbank. Dat is een moeilijke balans. Een vraag voorleggen kan wel via de herstructureringsdeskundige.

Sluit u aan bij Alles over WHOA: profiteer van ons netwerk van professionals

Krijgt u zelf te maken met een WHOA-traject? Lees dan onze artikelen op de website en abonneer u op onze podcast. Zo bent u optimaal voorbereid op uw WHOA-traject. Bent u zelf een professional binnen de wereld van herstructurering? Sluit u dan aan als sponsor of herstructureringsdeskundige en deel uw ervaringen met andere professionals. Zo blijven we van elkaar leren.