Alles over het starten van een WHOA-traject

Alles over het starten van een WHOA-traject

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk voor ondernemingen die in financiële moeilijkheden zitten om hun schulden te herstructureren. Na het lezen van deze blog weet u precies of uw onderneming in aanmerking komt voor een WHOA-traject.

Wat is het doel van de Wet homologatie onderhands akkoord?

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen in zwaar weer die de schulden van de onderneming willen herstructureren, zonder dat een onderneming failliet hoeft te gaan. De onderneming kan met behulp van de WHOA (buiten faillissement) een akkoord aanbieden aan haar schuldeisers.

Een onderneming kan een WHOA-traject starten met 2 doelen:

  • Een dreigend faillissement afwenden van de onderneming die na een herstructurering van de schulden weer financieel gezond is.
  • Een onderneming beëindigen die geen overlevingskansen meer heeft of krijgt, waarbij een beter resultaat wordt bereikt dan wanneer de onderneming wordt beëindigd met een faillissement. 

Voor wie is de Wet homologatie onderhands akkoord bedoeld?

De WHOA is met name bedoeld voor ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast op het randje van een faillissement staan, maar die wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die in de kern ‘levensvatbaar’ zijn. Met andere woorden: als de schulden gesaneerd worden, blijft er een gezonde onderneming over.

Daarnaast kan de WHOA ook worden ingezet om tot een afwikkeling te komen van de onderneming. De onderneming kan de schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aanbieden. Uitgangspunt is dan wel dat de schuldeisers en aandeelhouders beter af zijn met het akkoord, dus meer ontvangen onder het akkoord dan dat zij bij faillissement uitgekeerd zouden krijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor een WHOA-traject?

Het belangrijkste criterium van de WHOA is het ingangscriterium. Om een WHOA-traject te kunnen starten moet een onderneming in een toestand verkeren waarin het aannemelijk is dat zij failliet zal gaan. Daarbij hoeft niet te worden gewacht tot het helemaal zeker is dat een faillissement gaat volgen, maar het moet wel aannemelijk worden gemaakt dat een faillissementssituatie aannemelijk is. De wetgever heeft daarbij de situatie bedoeld dat de schuldenaar nog in staat is om zijn lopende verplichtingen te voldoen, maar tegelijkertijd voorziet dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige insolventie af te wenden, als zijn schulden niet worden geherstructureerd.

Wie kan beslissen tot een WHOA-traject?

Een onderneming kan zelf het initiatief nemen tot het starten van een WHOA-traject. 

De wet maakt het ook mogelijk dat de schuldeisers, aandeelhouders, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een WHOA-traject start. Zij doen dat door de rechter te verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze herstructureringsdeskundige zal het akkoord dan voorbereiden en voorleggen aan de schuldeisers en aandeelhouders.

Wilt u meer lezen over de rol van de herstructureringsdeskundige, klik dan hier.

Hoe start je een WHOA-traject?

WHOA-traject starten als ondernemer

Als een onderneming zelf beslist tot het starten van een WHOA-traject, kan zij dat op twee manieren doen. 

1. Startverklaring indienen bij de rechtbank

De eerste manier is dat zij kosteloos een startverklaring indient bij de griffie van de rechtbank. Met deze startverklaring geeft de onderneming aan dat zij start met de voorbereiding van een WHOA-procedure. In de verklaring moet onder meer worden ingevuld wat de verwachte tijdlijn is, welke adviseurs betrokken zijn en worden toegelicht wat de voorbereidende handelingen zijn voor het akkoord. 

2. Verzoek om een herstructureringsdeskundige

De tweede manier om een WHOA-traject te starten door de onderneming is door de rechtbank te verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die namens haar een akkoord zal aanbieden aan de schuldeisers en aandeelhouders. Een dergelijk verzoek moet wel met behulp van een advocaat worden gedaan en is dus kostbaarder dan het indienen van een startverklaring. Ook de kosten van de herstructureringsdeskundige komen in principe voor rekening van de onderneming. Een belangrijk voordeel ten opzichte van de startverklaring is wel dat het akkoord zal worden aangeboden door een onafhankelijke en onpartijdige herstructureringsdeskundige, waardoor schuldeisers mogelijk eerder geneigd zijn akkoord te gaan.

WHOA-traject starten als schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Als schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging een WHOA-traject in gang willen zetten, moeten zij zich eerst wenden tot de rechter met het verzoek om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze herstructureringsdeskundige zal dan namens de onderneming een akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders aanbieden.

Conclusie

Een WHOA-traject kan worden gebruikt om een onderneming te stoppen of om deze – door sanering van de schulden – voort te kunnen zetten. Als een onderneming gebruik wil maken van de WHOA, dan moet zij in een toestand verkeren waarin het aannemelijk is dat een faillissement zal volgen.

Het WHOA-traject kan worden ingezet door de onderneming zelf, met een startverklaring of een verzoek tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige. Het traject kan ook worden gestart op verzoek van een schuldeiser, aandeelhouder, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zij verzoeken dan om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die namens de onderneming een akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders zal aanbieden.