Mediator
,
Curator
,
Bedrijfsadviseur
,
Advocaat
,
Herstructureringsdeskundige
,

Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB)

Als onafhankelijk taxatie- en adviesbureau taxeren wij sinds 1904 bedrijfsmatige roerende zaken zoals inventarissen, bedrijfsmiddelen, voorraden, debiteuren en onderhanden werk portefeuilles in verschillende branches.

Waarderingen

NTAB heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan bij de afwikkeling van honderden insolventie dossiers. Dit heeft een enorme hoeveel data opgeleverd die bij taxaties, maar ook bij de begeleiding van nieuwe faillissementen goed van pas komt. We zijn daardoor goed in staat om de verschillende waarderingen te verzorgen, en ook in het kader van de WHOA de vereffeningswaarde.

Deze vereffeningswaarde komt tot stand nadat we de Liquidatiewaarde en de Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvend gebruik en bestemming hebben vastgesteld. Dit is het meest voor de hand liggende scenario om afwikkeling te bepalen. We analyseren afwikkelingen van dezelfde type bedrijven uit het verleden en kijken naar de actuele situatie in de betreffende sector of industrie.Zo is bijvoorbeeld de bekendheid van de onderneming en een eventuele unieke marktpropositie van belang. Ook kijken we naar het toekomstbeeld in de sector, welke partijen zijn actief, hoeveel partijen, etc.

Voor de benadering van een juiste waarde, ook in een WHOA-traject, is een combinatie van ervaring en een up-to-date database met miljoenen records behulpzaam.

Begeleiding van de observator of de herstructureringsdeskundige

Naast de taxaties de we uitvoeren zijn wij ook actief bij monitorings- en begeleidingswerkzaamheden. Het laatste gebeurt vooral in herstructurerings- en insolventieperiodes. Wanneer in het WHOA-traject een observator wordt benoemd, ter bescherming van de belangen van de schuldeisers of aandeelhouders, assisteren wij bij de vastlegging en monitoring van goederen en kasstromen in onze systemen.  Een digitale rapportage met bijbehorende analyse kan zelfs op ieder moment plaatsvinden

Het in kaart brengen van de rechten van derden op de assets van een onderneming valt ook onder onze taken bij de begeleiding van een dossier. Denk hierbij aan de rechten van leveranciers met een eigendomsvoorbehoud, die in een afkoelingsperiode gemonitord dienen te worden en waar de onderneming zekerheid voor dient te verschaffen als er verbruik is. Om een dergelijk scenario op te tuigen en om hier de juiste waardes aan toe te kennen speelt onze ervaring een belangrijke rol.

Hetzelfde geldt voor de advisering van eventuele pandhouders die een pandrecht hebben op activa van de onderneming. Als er bijvoorbeeld een bepaalde activa verkocht of verbruikt gaat worden ter voorbereiding op een akkoord, zorgen wij voor een snelle waardering, juiste vastlegging en rapportage.

Tenslotte wordt de opbrengst van ie-rechten bij vereffening nog weleens onderschat. Ook deze waardering wordt door ons bij de vaststelling een vereffeningswaarde in beeld gebracht.

De specialisten van NTAB zijn gewend om snel en goed samen te werken met de mensen binnen een onderneming. Zij hebben kennis van de systemen van het betreffende bedrijf. Het snel optuigen van dashboards om gewenste informatie aan de stakeholders te kunnen verstrekken is ons dagelijks werk.

Specialismen
Taxaties
Monitoring
Insolventie begeleiding
Contactgegevens
033-467 8020
info@ntab.nl
De Beek 5, 3871 MS Hoevelaken
Website
Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB)

Contactpersonen van

Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB)

Overweegt u een WHOA-traject? Of heeft u vragen over wat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) betekent voor uw eigen situatie? We helpen u graag.

Herstructurerings-
deskundigen van

Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB)

Overweegt u een WHOA-traject? Of heeft u vragen over wat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) betekent voor uw eigen situatie? We helpen u graag.

No items found.