Overzicht

ADO Den Haag start WHOA-procedure

ADO Den Haag start WHOA-procedure

ADO Den Haag maakte gisteren bekend een WHOA-procedure te zijn gestart. Daarmee is het de eerste voetbalclub die gebruik maakt van de Wet homologatie Onderhands Akkoord. De komende periode zal voor de ADO-supporters de toekomst van ‘hun club’ mede afhangen van de uitkomst van de WHOA-procedure. Voorwaarde voor het ingaan van een WHOA-traject is dat de onderneming haar schulden nu of in de nabije toekomst niet meer kan betalen. De WHOA dient de onderneming weer financieel toekomstperspectief te geven. Maar wat kan er zoal gebeuren de komende periode om dit perspectief te realiseren?

Klik hier voor het nieuwsartikel op de website van ADO Den Haag.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

In dit artikel kijken we naar enkele juridische mogelijkheden van de WHOA voor ADO Den Haag. Speculatief is uiteraard wat precies zal gebeuren en welke keuzes ADO Den Haag en de herstructureringsdeskundige zullen maken.

ADO Den Haag heeft een adviseur in de arm genomen voor de begeleiding van het WHOA-traject. Samen met deze adviseur zal ADO Den Haag de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen, zo geeft de voetbalclub op hun website aan. Deze herstructureringsdeskundige (HD) gaat vervolgens aan de slag en behartigt de belangen van zowel schuldeisers en aandeelhouders als schuldenaar. We hebben eerder geschreven over de rol van de HD.

Mogelijk zal de herstructureringsdeskundige eerst om een afkoelingsperiode verzoeken. Dan kan worden beslist dat schuldeisers zich in die periode niet op de goederen van de schuldenaar kunnen verhalen of dat beslagen worden opgeheven. Deze periode geeft de HD de tijd om in relatieve rust een voorstel voor de schuldeisers en aandeelhouders voor te bereiden.

Uit het nieuwsbericht van ADO Den Haag blijkt dat hun grootaandeelhouder niet meer voldoet aan haar verplichtingen. Deze grootaandeelhouder heeft tegelijkertijd ook een vordering op ADO Den Haag, in de vorm van een verstrekte lening. De HD zal naar verwachting onderzoek doen om te bepalen welk voorstel voor de schuldeisers en aandeelhouders van de club passend is. Daarbij kijkt de HD onder meer naar de belangen van de betrokken partijen en het mogelijke toekomstperspectief voor de club. Naast sanering van de schulden kan in het akkoord bijvoorbeeld ook opgenomen worden dat bepaalde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst) opgezegd worden. Alle door het akkoord geraakte schuldeisers en aandeelhouders mogen vervolgens stemmen over dit akkoord. Daarna kan bij de rechter verzocht worden om homologatie van het akkoord. Als de rechter het akkoord homologeert, geldt het voor alle betrokken partijen, voor- of tegenstemmend. Doordat bijvoorbeeld schulden gesaneerd zijn, extra kapitaal is gegenereerd door uitgifte van nieuwe aandelen en/of zwaar op de onderneming drukkende overeenkomsten zijn opgezegd, zal de club meer financiële ruimte hebben en daarmee een beter toekomstperspectief.

De komende periode zal ADO Den Haag een aantal keuzes dienen te maken voor het verdere verloop van het WHOA-traject. Zo moet bepaald worden welke schuldeisers en aandeelhouders de club wil betrekken in het akkoord en wat de inhoud van het voorstel zal zijn. Allereerst is de rechter aan zet om het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige te beoordelen. Dan kan het WHOA-traject officieel starten en krijgt ADO Den Haag mogelijk weer dat financiële toekomstperspectief.