Overzicht

ADO Den Haag krijgt afkoelingsperiode en herstructureringsdeskundige toegewezen

ADO Den Haag krijgt afkoelings-periode en herstructurerings-deskundige toegewezen

Op 3 mei is ADO Den Haag een WHOA-traject gestart. Op datzelfde moment werd bekendgemaakt dat de club de rechtbank om een afkoelingsperiode en de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige had verzocht. Als reactie daarop heeft de rechtbank Den Haag op 25 mei een afkoelingsperiode tot 1 augustus 2021 afgekondigd. Daarnaast is mr. J.J Reiziger (Trip Advocaten & Notarissen) tot herstructureringsdeskundige benoemd. Een verzoek om een machtiging te geven voor het aangaan van een transferovereenkomst met SC Heerenveen over voetballer Milan van Ewijk werd afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Toewijzing van afkoelingsperiode

Door de coronapandemie is ADO Den Haag flink in de financiële problemen geraakt. Hoewel de rechtbank eerder bepaalde dat de grootaandeelhouder 2 miljoen euro moet storten, is de verwachting niet dat dit geld komt. Door het uitblijven van deze aanvullende financiering is op dit moment sprake van een nijpend liquiditeitstekort.

De club heeft – naast schulden uit leningslasten – een schuld van 3,9 miljoen euro bij 150 handelscrediteuren. Bij de club bestaat de vrees dat deze handelscrediteuren verhaalacties zullen ondernemen. Een afkoelingsperiode moet een adempauze geven om een WHOA-akkoord tot stand te brengen en de onderneming in deze periode te kunnen blijven voortzetten.

Om de komende maanden aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, heeft ADO Den Haag een transferovereenkomst gesloten met SC Heerenveen over voetballer Milan van Ewijk. Dit maakt dat de rechtbank heeft geoordeeld dat een afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming voort te zetten en om zonder dreiging van verhaalacties een akkoord te kunnen voorbereiden. De afkoelingsperiode is tot 1 augustus 2021 afgekondigd, maar de rechtbank hield de mogelijkheid tot verlenging open.

Bij de toewijzing van de afkoelingsperiode wordt ook rekening gehouden met de belangen van gezamenlijke en individuele schuldeisers. Doordat schuldeisers ingeval van een akkoord meer zullen ontvangen dan in een faillissement, wordt geconcludeerd dat hun belangen bij een afkoelingsperiode zijn gebaat. Daarnaast zijn individuele schuldeisers ook beter af omdat de lopende verplichtingen tijdens de afkoelingsperiode kunnen worden voldaan.

Aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

Om in aanmerking te komen voor aanwijzing van een herstructureringsdeskundige moet een onderneming in een toestand verkeren waarin het aannemelijk is dat zij met het betalen van schulden niet kan voortgaan. Door het nijpende liquiditeitstekort kan worden geconcludeerd dat aan dit punt wordt voldaan. Ook moeten de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn met de aanwijzing. Doordat de schuldenaar zelf het verzoek indient, is het aannemelijk dat ook aan het tweede punt wordt voldaan.

Bij het verzoek heeft de club 2 offertes bijgevoegd. Op basis van deze offertes is bepaald dat mr. J.J. Reiziger de meest geschikte persoon is voor deze herstructurering. Mr. Reiziger heeft ruime ervaring met herstructurering bij betaald voetbalorganisaties, onder meer bij FC Emmen, Roda JC Kerkrade, Fortuna Sittard, Vitesse en ook al bij ADO Den Haag in 2007. Ondanks dat mr. Reiziger al eerder bij de club betrokken is geweest, staat dit benoeming tot herstructureringsdeskundige niet in de weg. Hij heeft sinds die tijd zich niet meer met de club bemoeid.

Afwijzing van machtigingsverzoek

Door een machtiging wilden ADO Den Haag en SC Heerenveen rechtelijke goedkeuring afdwingen voor de overgang van Milan van Ewijk. De bedoeling van de club was om zich in te dekken voor het geval het alsnog misgaat. Volgens de wet kunnen rechtshandeling namelijk worden vernietigd als blijkt dat schuldeisers worden benadeeld.

Ook wilde SC Heerenveen zekerheid hebben dat in het geval van faillissement de deal niet wordt vernietigd door de curator. De rechtbank heeft het verzoek echter afgewezen omdat de rechtbank niet kon oordelen of de transfersom marktconform is. Ook werd onvoldoende duidelijk of de transactie kan worden gezien als verstrekking van financiering ten behoeve van totstandkoming van het akkoord. Tenslotte was de onderhandeling over de transfer voorafgaand aan het WHOA-traject al gaande.

Conclusie

Door de afkondiging van de afkoelingsperiode heeft ADO Den Haag tot 1 augustus 2021 de tijd gekregen om het WHOA-akkoord in alle rust voor te bereiden. Door de transfersom die SC Heerenveen voor Milan van Ewijk heeft betaald kan de club in de tussentijd aan haar lopende verplichtingen voldoen. Daarnaast zal mr. J.J. Reiziger aan de slag gaan om tot een akkoord met schuldeisers te komen. Hierdoor kunnen financiële herstructureringsmaatregelen genomen worden, waardoor de toekomst van ADO Den Haag veiliggesteld kan worden.