Overzicht

Afkoelingsperiode voor 2 maanden afgekondigd

Afkoelingsperiode voor 2 maanden afgekondigd

Door de COVID-19 maatregelen kwamen veel projecten in de wegenbouw stil te liggen. Als gevolg hiervan heeft het wegenbouwbedrijf in deze zaak financiële problemen ondervonden. Door het wegvallen van de omzet is een flinke schuldenlast ontstaan die de onderneming met de WHOA wil saneren. Echter ervaart de onderneming weerstand waardoor een afkoelingsperiode noodzakelijk is om in rust het akkoord voor te bereiden.

Lees de volledige uitspraak hier.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Huidige situatie

Het wegenbouwbedrijf neemt werken aan via aanbestedingen die zij via onder aanneming laat uitvoeren. Door de coronamaatregelen zijn echter minder projecten aangenomen, slonk de werkvoorraad en kwam de aanvoer van nieuwe werken stil te liggen. De onderneming heeft geprobeerd om het weggevallen werk met andere werkzaamheden op te vangen, maar hiermee kon onvoldoende omzet worden gerealiseerd. De schuldenlast is hierdoor flink opgelopen, Als gevolg ervaart de onderneming problemen bij het voortgaan met het betalen van haar schulden. De schuldenlast bedraagt namelijk €1,3 miljoen en de bank heeft de kredietfaciliteit opgeschort.

WHOA als redmiddel

Door middel van de WHOA wil de onderneming haar schuldenlast saneren. De onderneming is in de kern levensvatbaar en wil graag haar bedrijfsactiviteiten in afgeslankte vorm voortzetten. In de komende 2 maanden verwacht de onderneming voldoende middelen te verkrijgen om de crediteuren een akkoord aan te kunnen bieden.

Afkoelingsperiode

Om de reorganisatiewaarde te behouden, is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming noodzakelijk. Echter ervaart de onderneming weerstand van een aantal schuldeisers. Een schuldeiser heeft derdenbeslag gelegd en een ander heeft een faillissementsverzoek ingediend dat door een regeling is afgewend. Ook kan de leasemaatschappij zaken gaan opeisen door achterstanden. Deze acties kunnen het voorzetten van de bedrijfsactiviteiten bemoeilijken, terwijl het stopzetten van de activiteiten zal leiden tot faillissement. Een afkoelingsperiode is daarom noodzakelijk om een akkoord voor te bereiden.

Financiering

Van Boekel Bouw & Infra B.V. heeft interesse in het overnemen van de aandelen of het onderhanden werk van de onderneming. Dit zal resulteren in een investering die ten goede komt van de schuldeisers. Daarnaast zal Henssen B.V. (gelieerd rechtspersoon) schulden tot een bedrag van ruim € 300.000 overnemen en zullen beide aandeelhouders hun vordering kwijtschelden.

De kosten van de onderneming zullen tijdens de afkoelingsperiode worden gedekt door de gelieerde rechtspersonen. Deze partijen maken geen aanspraak op terugbetaling en de kosten zullen niet ten laste worden gebracht van de beschikbare middelen die dienen voor het akkoord.

Op basis van bovenstaande informatie heeft de rechtbank geoordeeld om een afkoelingsperiode van 2 maanden af te kondigen.

Conclusie

De rechtbank kondigt een afkoelingsperiode voor de periode van 2 maanden af omdat blijkt de onderneming in een toestand verkeert waarin valt aan te nemen dat zij met het betalen van haar schuldeisers niet kan voortgaan. Ook is de afkoelingsperiode noodzakelijk om de onderneming tijdens de voorbereidingen van en de onderhandelingen over het akkoord voort te zetten. Daarnaast valt aan te nemen dat de belangen van de schuldeisers met een afkoelingsperiode gediend zijn.