Overzicht

Rechtbank Noord-Nederland wijst herstructureringsdeskundige aan

Rechtbank Noord-Nederland wijst herstructurerings- deskundige aan

Een herstructureringsdeskundige kan een onderneming ondersteunen bij het voorbereiden, opstellen en aanbieden van een onderhands akkoord buiten faillissement. De rechtbank kan een herstructureringsdeskundige op verzoek aanwijzen. Dit verzoek kan worden gedaan door schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging. Ook de schuldenaar – de onderneming zelf – kan een verzoek doen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De onderneming in deze zaak doet zo’n verzoek.

Lees de volledige uitspraak hier.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Wat zijn de feiten van deze WHOA-uitspraak?

In deze zaak hebben twee ondernemingen op 12 januari 2021 een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland. Zij vragen de rechtbank om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Deze twee ondernemingen – in de uitspraak aangeduid als verzoekers – behoren tot een groep.

Op basis van het Landelijk Procesreglement WHOA zaken rechtbanken moet een onderneming bij het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige ten minste twee en maximaal drie namen noemen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen.

Geheel volgens de voorschriften van het Landelijk Procesreglement WHOA hebben de ondernemingen bij hun verzoek 2 offertes bijgevoegd van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen, respectievelijk X en Y. Het verzoek is dus om 1 van deze 2 kandidaten aan te wijzen als herstructureringsdeskundige.

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank beoordeelt of de kandidaten herstructureringsdeskundige voldoende gekwalificeerd zijn. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat een herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk moet uitvoeren. Dat staat ook in de wet. Vervolgens beoordeelt de rechtbank de offertes die door de onderneming aan het verzoek zijn gevoegd. Daarbij neemt de rechtbank de geschetste problematiek, de verschillende soorten belanghebbenden en de oplossingsrichting waarin wordt gedacht mee.

Uit de offerte van herstructureringsdeskundige Y blijkt volgens de rechtbank dat hij beschikt over de competenties die voor deze casus van belang lijken. De offerte bevat verder een plan van aanpak op hoofdlijnen. Daarnaast – niet geheel onbelangrijk – heeft Y verklaart dat hij volledig vrijstaat ten opzichte van de ondernemingen en alle overige betrokkenen, zoals bestuurder, aandeelhouders, opdrachtgever en leveranciers.

De rechtbank wijst Y aan tot herstructureringsdeskundige en draagt hem op binnen een week een plan van aanpak en een begroting van zijn kosten aan de rechtbank toe te zenden. De kosten van de herstructureringsdeskundige komen ten laste van de ondernemingen, aldus de rechtbank.

Conclusie

Deze eerste gepubliceerde uitspraak waarin een herstructureringsdeskundige wordt benoemd, geven ons enige inzichten in wat in de overwegingen van de rechtbank een rol speelt. Zo blijkt het belangrijk te zijn dat de herstructureringsdeskundige vrijstaat ten opzichte van de onderneming(en) en alle andere betrokkenen en zijn ook zijn specifieke kwalificaties en de offerte van belang: er wordt gekeken naar de specifieke problematiek van de onderneming en de rechtbank weegt af welke herstructureringsdeskundige daarbij het beste past.