Overzicht

Eerste openbare homologatiezitting binnen de WHOA

Eerste openbare homologatie-zitting binnen de WHOA

Binnen een WHOA-traject kan een schuldenaar of schuldeiser kiezen tussen een openbare of besloten procedure. Bij een openbare akkoordprocedure vindt de homologatiezitting in het openbaar plaats, terwijl bij een besloten procedure niet bekend wordt gemaakt dat een akkoord wordt voorbereid. Dit verschil is van belang voor de internationale erkenning van het akkoord en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. In eerdere uitspraken had de besloten procedure de voorkeur. Maar in de 7e WHOA-uitspraak is gekozen voor een openbare akkoordprocedure. Daarnaast wordt deze uitspraak gekenmerkt door het verzoek tot opzegging van een overeenkomst. 

Lees de volledige uitspraak hier.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Wat zijn de feiten van deze WHOA-uitspraak?

Het Haarlemse verhuur- en productiebedrijf JurLights B.V. en haar moederbedrijf JurLights Holding B.V. hebben onlangs besloten om een WHOA-traject te starten. JurLights B.V. is actief in de eventsector. Een sector die het door de coronacrisis erg zwaar te verduren heeft. Evenementen en beurzen werden in maart 2020 volledig stopgezet, en hebben zich nog altijd niet kunnen hervatten. Door het wegvallen van de omzet kunnen vele ondernemers binnen deze sector hun betalingsverplichtingen niet nakomen. De WHOA kan in deze situatie worden toegepast om het bedrijfsperspectief te verbeteren of de onderneming gecontroleerd te beëindigen.

JurLights B.V. en JurLights Holding B.V. hebben op 11 januari 2021 een startverklaring gedeponeerd, waarin zij aangeven een openbare akkoordprocedure te willen doorlopen. Binnen 22 dagen werd namens dezelfde verzoekers een verzoek tot homologatie ingediend. Hieruit blijkt de snelle doorlooptijd van de WHOA. Binnen enkele weken kan een akkoord door de rechtbank zijn gehomologeerd.

Bij het verzoek tot homologatie hebben de verzoekers ook toestemming verzocht om een lopende overeenkomst te kunnen opzeggen in het geval dat de rechtbank het akkoord homologeert. Hierbij kan gedacht worden aan huur-, afname- of leaseovereenkomsten die een gevaar vormen voor de continuïteit van de onderneming. Blijkbaar zijn de verzoekers tijdens de voorbereiding geconfronteerd met een wederpartij die de overeenkomst niet tussentijds wil wijzigen of beëindigen. In zo’n geval kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Als de rechtbank toestemming verleent voor de opzegging, dan is de opzegging een feit en kan een eventuele schadevergoeding in het akkoord worden betrokken.

Wat oordeelt de rechtbank?

Het gaat in dit geval om een openbare akkoordprocedure. In die gevallen moet de rechtbank oordelen of de Nederlandse rechter de zaak wel mag behandelen, met andere woorden: of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse rechter in dit geval rechtsmacht heeft en dus in de zaak mag beslissen. Normaal gesproken wordt dit bij een openbare akkoordprocedure bepaald aan de hand van de Insolventieverordening. Echter is de WHOA (nog) niet in de bijlage van de Insolventieverordening vermeld. Dan moet de rechter kijken naar de Nederlandse wet, en wel naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de Nederlandse wet wordt gekeken naar waar de verzoeker is gevestigd. Op basis van het feit dat de verzoekers statutair gevestigd zijn in Haarlem, oordeelt de rechter dat hij – als Nederlandse rechter – over de zaak mag beslissen. De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is daarom bevoegd om het verzoek te behandelen.

Verder beslist de rechtbank dat de verzoeken op 2 februari 2021 om 14.30 uur op zitting worden behandeld. Inmiddels zal deze zitting dus al plaatsgevonden hebben. De rechter heeft beslist dat op de zitting gesproken zou worden over zowel het verzoek tot homologatie als het verzoek tot eenzijdige opzegging van een overeenkomst. Het is aan de verzoekers om de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Ook moeten de verzoekers ervoor zorgen dat relevante gegevens vermeld moeten worden in het Handelsregister, Insolventieregister en de Staatscourant. Dat moet namelijk als gekozen wordt voor de openbare procedure.

Deze uitspraak, gedaan op 27 januari 2021, werd pas op 9 februari 2021 openbaar gemaakt. Hoe de zitting is verlopen en of het akkoord uiteindelijk is gehomologeerd na de zitting van 2 februari 2021 is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dit uiteraard weten.

Conclusie

Deze uitspraak belicht 2 nieuwe elementen van de WHOA, namelijk de openbare akkoordprocedure en de mogelijkheid om overeenkomsten met toestemming van de rechtbank te beëindigen. De keuze tussen een besloten en openbare akkoordprocedure is een weloverwogen beslissing. Hierbij spelen zowel publiciteit als internationale erkenning en de rechtsmacht van een Nederlandse rechter een rol. De problematiek van overeenkomsten die niet tussentijds opzegbaar zijn, zal veel schuldenaren bekend voorkomen. Met behulp van de WHOA is het mogelijk om bezwarende overeenkomsten eenzijdig te beëindigen. Dit kan alleen wanneer de rechter toestemming verleent en het akkoord homologeert. Let op: het is niet mogelijk om arbeidsovereenkomst met behulp van de WHOA te beëindigen.