Overzicht

Hulpkrediet voor ondernemingen in een WHOA-traject

Hulpkrediet voor ondernemingen in een WHOA-traject

Bij kamerbrief van 21 januari 2021 heeft het kabinet een krediet geïntroduceerd voor ondernemers die hun bedrijf met behulp van de WHOA willen doorstarten (het TOA-krediet). Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. Met andere woorden: het kabinet maakt geld vrij om ondernemers te helpen een succesvol WHOA-traject te doorlopen.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Achtergrond van het TOA-krediet

In het tweede kwartaal van 2021 wordt een toename verwacht van ondernemers die gebruik willen maken van de WHOA om een faillissement te voorkomen. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als naast het WHOA-traject ook een krediet wordt verstrekt.

Het kabinet heeft het TOA-krediet bedoeld om de (mkb)ondernemer in staat te stellen liquiditeit (kasgeld) te genereren en een WHOA-traject meer kans van slagen te laten hebben. Voor een succesvol WHOA-traject is namelijk geld nodig. Er moeten bijvoorbeeld adviseurs worden betaald, maar ook het salaris van een herstructureringsdeskundige moet worden voldaan. Als het doel van de WHOA een doorstart maken is, dan moet de onderneming tijdens het WHOA-traject ook draaiend blijven. Dan is het van groot belang dat er liquiditeiten (betalingsmiddelen, kasgeld) zijn om belangrijke leveranciers te betalen, om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen.


Wat houdt een TOA-krediet in?

Het kabinet heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis al meerdere steun- en herstelpakketten afgekondigd. Heel recent, op 21 januari 2021, is daar een uitbreiding op gekomen. Zo blijkt uit de kamerbrief uitbreiding economisch steun- en herstelpakket. Onderdeel van deze uitbreiding is het TOA-krediet. Deze kredietfaciliteit is onderdeel van een breder Time-out-arrangement (TOA). Met behulp van de TOA kan een ondernemer het bedrijf (tijdelijk) stopzetten, ook wel ‘in slaap brengen’, waardoor het ook wel het ‘Doornroosje-arrangement’ wordt genoemd. Op deze manier moet het voor een onderneming mogelijk worden om een faillissement te voorkomen. De TOA is op haar beurt weer onderdeel van de WHOA.

Het kabinet gaat nu dus ook kredieten verstrekken en heeft daarvoor € 200 miljoen vrijgemaakt.

Hoe de regels omtrent het TOA-krediet precies gaan luiden, moet nog vorm krijgen. In elk geval is er over een aantal zaken al duidelijkheid:

  • Het TOA-krediet wordt zo vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.
  • Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld.
  • De uitvoering van het TOA-krediet wordt neergelegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen € 75.000 tot € 100.000, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform.

Het kabinet lijkt zich met het TOA-krediet met name te richten op de mkb-ondernemingen, maar of dat ook daadwerkelijk zo is, moet in de praktijk nog blijken.


Tot slot

De TOA en het nieuwe TOA-krediet moeten nog handen en voeten gaan krijgen. Wat wel duidelijk is, is dat de bedoeling met het TOA-krediet is om (mkb)ondernemers financieel te gaan ondersteunen bij een doorstart met behulp van een WHOA-traject.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen voor u op de voet.