Overzicht

GS Star gecontroleerd afgewikkeld dankzij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

GS Star gecontroleerd afgewikkeld dankzij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De onderneming GS Star wil met behulp van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) haar activa gecontroleerd afwikkelen.Dankzij de WHOA kan GS Star haar schuldeisers een liquidatieakkoord aanbieden, waardoor de schuldeisers beter af zijn dan in faillissement en de ondernemers zonder restschuld en/of persoonlijke aansprakelijkheid achterblijven.

Klik hier voor de uitspraak

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Problematiek van GS Star

GS Star is een uitbater van hotels in Nederland en heeft op 1 november 2019 een Holiday Inn hotel in Eindhoven geopend. Enkele maanden na de opening brak de coronapandemie uit, waardoor het hotel weinig tot geen inkomsten genereerde. Hierdoor konden de aanloopkosten niet worden terugverdiend en kwam de onderneming in ernstige financiële problemen. Na meerdere pogingen om de onderneming te redden, heeft GS Star in de zomer van 2021 besloten haar activiteiten niet langer voort te zetten. Om de activiteiten af te wikkelen, heeft de ondernemer haar schuldeisers een liquidatieakkoord aangeboden. De schuldeisers en ondernemers zullen dankzij dit akkoord beter af zijn dan wanneer het faillissement van de onderneming wordt uitgesproken.

Het akkoord

Het liquidatieakkoord houdt in dat de schuldeisers, tegen betaling van een deel van hun openstaande vorderingen, finale kwijting verlenen voor de resterende schuld. Het beschikbare banksaldo en het opgehaalde bedrag uit de verkoop van de hotelinventaris worden gebruikt om de schuldeisers te betalen. Ook heeft de aandeelhouder een bedrag beschikbaar gesteld om het akkoord na te komen.

De schuldeisers zijn ingedeeld in twee klassen, namelijk de preferente schuldeiser en de concurrente schuldeisers. De schuldeisers ontvangen onder het akkoord een vast percentage van hun vordering. Onder het akkoord ontvangen de preferente schuldeisers 42% tot 52,55% van hun openstaande vorderingen en concurrente schuldeisers tussen 21% en 26,08%.

De preferente schuldeiser heeft met het akkoord ingestemd. Ook de klasse met de concurrente schuldeisers heeft het akkoord aangenomen. Echter hebben 7 schuldeisers geen stem uitgebracht en heeft 1 schuldeiser zich onthouden van stemmen. Om deze schuldeisers ook aan het akkoord te binden, heeft de ondernemer de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren. Aangezien geen van de schuldeisers een beroep heeft gedaan op de aanvullende afwijzingsgronden, moet de rechtbank beoordelen of een zuivere besluitvorming is gewaarborgd. De rechtbank is van mening dat geen van de afwijzingsgronden zich voordoet. Dit betekent dat het liquidatieakkoord door de rechtbank is gehomologeerd.

 

Conclusie

Een liquidatieakkoord is een mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Via dit akkoord kan de zaak correct worden afgerond door een regeling te treffen met bestaande schuldeisers. Ook is het de perfecte manier om een restschuld of eventuele persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen voor ondernemers. De WHOA biedt uitkomst om tegen- of niet stemmende schuldeisers aan het akkoord te binden.