Overzicht

Verzoek tot het schorsen van lopende procedures afgewezen

Verzoek tot het schorsen van lopende procedures afgewezen

Binnen de WHOA is de rechter bevoegd om zelf of op verzoek van de onderneming maatwerkvoorzieningen te treffen. Deze voorzieningen moeten de ondernemer helpen om de slagingskans van homologatie van het akkoord te vergroten. De onderneming in deze zaak heeft een verzoek tot een maatwerkvoorziening ingediend.

Klik hier voor de uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Het verzoek

De onderneming heeft de rechtbank verzocht om de lopende procedures tegen drie schuldeisers te schorsen. Door haar activiteiten in de handel in en distributie van bananen op de Russische (spot)markt is de onderneming in de financiële problemen geraakt. Bij de spotmarkthandel komen de distributeur en de afnemer de prijs overeen na aflevering van de bananen in Rusland. Hierdoor heeft de onderneming grote verliezen geleden en haar (zes) leveranciers niet kunnen betalen. Inmiddels is de onderneming met deze activiteiten gestopt en heeft zij de betrokken leveranciers een buitengerechtelijk akkoord aangeboden. Slechts twee leveranciers hebben met het akkoord ingestemd, waardoor de onderneming op dit moment een WHOA-akkoord voorbereidt.

Echter lopen momenteel procedures met drie schuldeisers over de betaling van de onbetaald gebleven facturen. De onderneming heeft geen geld om de kosten van de procedures te dragen. Ook geeft de onderneming aan dat de kosten tevergeefs gemaakt zullen worden, omdat de procedures onder het WHOA-akkoord worden beëindigd en doorgehaald.  De onderneming heeft daarom de rechtbank verzocht om de procedures te schorsen. Volgens de onderneming zijn de belangen van de crediteuren bij deze schorsing gediend.

Zienswijze van de schuldeisers

De drie schuldeisers hebben de rechtbank verzocht om het verzoek af te wijzen. Zij zijn van mening dat lopende procedures niet door een maatwerkvoorziening geschorst kunnen worden. Schorsing van de procedures is volgens de schuldeisers niet noodzakelijk en evenmin in het belang van de crediteuren. De vorderingen van twee schuldeisers zijn nog betwist. De procedures kunnen uitsluitsel geven welke bedragen in het WHOA-akkoord opgenomen moeten worden. Ook worden door de schuldeisers verschillende kanttekeningen bij het (concept)akkoord geplaatst.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is het eens met de schuldeisers dat schorsing van lopende procedures een te vergaande voorziening is. Daarnaast stelt de rechtbank dat het voornemen tot het aanbieden van een akkoord en/of de onmogelijkheid de proceskosten te kunnen dragen geen grond vormen voor schorsing van procedures. Het verzoek tot het schorsen van de drie lopende procedures wordt daarom afgewezen.

Conclusie

Maatwerkvoorzieningen moeten de belangen van de betrokken schuldeisers of aandeelhouders waarborgen. Ook moeten de voorzieningen betrekking hebben op de totstandkoming van een akkoord. Doordat de voorzieningen een beperkte reikwijdte hebben, is het schorsen van lopende procedures een te vergaande voorziening die niet binnen de WHOA past.