Overzicht

Onderneming failliet na intrekking WHOA-verzoek

Onderneming failliet na intrekking WHOA-verzoek

De rechtbank Rotterdam verklaart een onderneming failliet nadat deze een door haar ingediend WHOA-verzoek heeft ingetrokken. Na de intrekking zijn de ‘gewone’ regels van faillissement weer op haar van toepassing.

Klik hier voor de volledige uitspraak.
Feiten

Mate For Cars B.V. heeft op 17 maart 2021 met Mas Trading B.V. een overeenkomst gesloten tot verkoop en levering van 40.000 doosjes handschoenen. Mas Trading B.V. heeft de koopsom van EUR 413.890,80 daarna betaald. De doosjes handschoenen zijn vervolgens nooit geleverd. Na een ingebrekestelling heeft Mas Trading B.V. daarom op 16 april 2021 de koopovereenkomst ontbonden en de betaalde koopsom teruggeëist. Hoewel Mate For Cars B.V. meerdere voorstellen tot terugbetaling heeft gedaan, heeft ze tot op heden slechts EUR 50.000 terugbetaald. Vervolgens heeft Mas Trading B.V. een verzoek tot faillietverklaring van Mate For Cars B.V. ingediend.

Procesverloop en verweer

Op 1 juli 2021 heeft Mate For Cars B.V. een WHOA-verzoekschrift ingediend ter benoeming van een herstructureringsdeskundige. De rechtbank heeft daarom bepaald dat de faillissementsprocedure wordt geschorst, totdat op het WHOA-verzoekschrift is beslist.

Op 24 november 2021 bleek het WHOA-verzoekschrift ingetrokken. Mas Trading B.V. heeft daarop de rechtbank gevraagd de faillissementsprocedure te hervatten. Dit heeft de rechtbank gedaan.

Mate For Cars B.V. betwist de vordering van Mas Trading B.V. niet. Ook heeft zij erkend dat zij meerdere schuldeisers heeft die opeisbare vorderingen op haar hebben. Zij stelt echter dat zij binnenkort cash verwacht, die ze wil gebruiken om aan de openstaande vorderingen te voldoen. Zo is zij voornemens haar bedrijfspand te verkopen en verwacht zij geld te ontvangen van leveranciers van handschoenen uit Turkije en Egypte, omdat deze hun leveringsverplichtingen niet nagekomen zijn.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat zij nu het WHOA-verzoekschrift ingetrokken is, om een faillissement uit te spreken een beoordeling moet maken aan de hand van artikel 6 Faillissementswet. Hierin is bepaald dat sprake is van een faillissement indien kort gezegd summierlijk blijkt dat een schuldenaar is opgehouden te betalen en dat er meer dan één schuldeiser is.

Vervolgens stelt de rechtbank vast dat Mas Trading B.V. een vordering heeft. Ook is vast komen te staan dat er meerdere schuldeisers zijn. De rechtbank merkt op dat geen betalingsregelingen getroffen zijn en een WHOA-traject ook niet van de grond gekomen is. Tot slot is onvoldoende aannemelijk geworden dat geldsommen vrijkomen waarmee de schuldeisers kunnen worden voldaan. De rechtbank verklaart Mate For Cars B.V. daarom failliet.

Conclusie

Nadat een WHOA-traject niet van de grond komt en ingetrokken wordt, gaan de ‘gewone’ regels voor faillissement weer gelden. In beginsel houdt dit in dat indien een schuldenaar opgehouden is te betalen en sprake is van meerdere schuldeisers, deze in staat van faillissement zal worden verklaard.