Overzicht

Slijterij krijgt afkoelingsperiode toegewezen

Slijterij krijgt afkoelingsperiode toegewezen

Begin 2020 opende de slijterij in deze zaak haar deuren. Vrijwel direct na de opening werd de eerste coronalockdown afgekondigd. Hierdoor kwam er geen klandizie, waardoor de onderneming een totale schuldenlast heeft van 90 duizend euro. Begin oktober heeft de moederonderneming van de franchisegever een faillissementsaanvraag ingediend. Maar deze werd door de rechtbank afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Noodzaak afkoelingsperiode

Voor toewijzing van een afkoelingsperiode moet deze noodzakelijk zijn voor voortzetting van de onderneming tijdens de voorbereiding van en onderhandelingen over een akkoord. Om de bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven voortzetten moet de onderneming niet worden overspoeld met verhaalacties of beslagleggingen op de bankrekening en voorraad. De franchisegever is in hoger gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Hierdoor dreigt faillissement voor de slijterij. Een afkoelingsperiode is hierdoor noodzakelijk voor het voortzetten van de onderneming.

Belangen schuldeisers

In de tweede plaats wordt een afkoelingsperiode toegewezen als de belangen van de gezamenlijke schuldeisers hiermee gediend zijn en derden met bevoegdheid tot verhaal op of opeising van goederen niet in hun belangen worden geschaad.

Zonder een crediteurenakkoord zal de slijterij op termijn failliet gaan. Hierdoor valt de in de toekomst te realiseren omzet weg. Bij voorzetting van de onderneming kan de onderneming het verwachte positieve bedrijfsresultaat aanbreken ten behoeve van de schuldeisers. Ook kan de onderneming mogelijk een aanvraag van financiering finaliseren. Hierdoor kunnen alle crediteuren volledig worden voldaan. De crediteuren hebben zich welwillend opgesteld voor een onderhands akkoord. Hieruit blijkt dat de meerwaarde die behaald kan worden bij voorzetten opweegt tegen faillissement, waardoor de belangen van de schuldeisers met een afkoelingsperiode gediend zijn.

Termijn afkoelingsperiode

De afkoelingsperiode is afgekondigd voor 2 maanden. De onderneming heeft namelijk aangegeven dat zij binnen deze termijn een akkoord kan aanbieden. Om die reden, en omdat de omzetgroei de nodigde onzekerheden kent, zal in eerste instantie een afkoelingsperiode van 2 maanden worden afgekondigd. Als de onderneming een verzoek tot verlenging indient zal zij aannemelijk moeten maken dat voldoende vooruitgang is geboekt in de totstandkoming en het aanbieden van het akkoord.

Conclusie

Per 22 november 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland een afkoelingsperiode voor 2 maanden afgekondigd. Dit betekent dat derden geen verhaal kunnen halen op goederen van de onderneming. Ook worden verzoeken tot surséance van betaling of faillissement geschorst. Na deze 2 maanden kan de afkoelingsperiode worden verlengd. Bij het verlengingsverzoek moet duidelijk worden gemaakt dat voortgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord.