Overzicht

Het TOA-krediet: kredietfaciliteit voor ondernemingen in de WHOA

Het TOA-krediet: krediet-faciliteit voor ondernemingen in de WHOA

Ondernemers die onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een reorganisatie willen doorvoeren, kunnen in aanmerking komen voor een herstructureringskrediet. Eerder werd al bekend dat het kabinet € 200 miljoen vrijmaakt voor het TOA-krediet. Het TOA-krediet is bedoeld voor ondernemers in het MKB die via de WHOA hun schuldenlast willen verlichten om een levensvatbare onderneming te realiseren. In dit artikel vertellen wij wat het TOA-krediet inhoudt, wat de voorwaarden zijn en hoe u het krediet aanvraagt.

TOA-krediet

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het MKB. Het krediet is bedoeld voor bedrijven die via de WHOA hun schulden willen saneren. Om in aanmerking te komen voor het TOA-krediet moet er sprake zijn van in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten.

Voorwaarden TOA-krediet

Het krediet bedraagt maximaal € 100.000 per vennootschap. Er zijn twee vormen van het TOA-krediet: een werkkapitaal variant (maximaal € 100.000) en een achtergesteld vermogen variant (maximaal € 30.000). Deze varianten kunnen worden gecombineerd, mits de maximale hoogte € 100.000 bedraagt en het achtergestelde deel maximaal 30% is.

Het werkkapitaal kan worden gebruikt om te investeren in benodigde activa voor de herstart, zoals inventaris en machines. Ook biedt het TOA-krediet middelen om de juridische en begeleidingskosten die gepaard gaan met een WHOA-traject te betalen (tot een maximum van € 35.000). Daarnaast kan het achtergestelde vermogen de onderneming stabiliteit bieden om financiering aan te trekken voor voortzetting van de onderneming na het WHOA-traject. Het TOA-krediet is niet bedoeld voor het financieren van crediteurenakkoorden of herfinanciering van bestaande financiers.

Aanvraag TOA-krediet

Vanaf 1 juni 2021 kan het TOA-krediet worden aangevraagd wanneer bij de rechtbank een startverklaring voor de WHOA is gedeponeerd. Als u aanspraak wilt maken op het TOA-krediet, doet u een aanvraag bij Qredits. Deze onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld de aanvraag. Aan deze aanvraag zijn geen behandelingskosten verbonden. Bij aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

  • De WHOA-startverklaring en bevestiging dat de verklaring is ingediend bij de rechtbank;
  • Een herstructureringsplan waaruit een levensvatbare doorstart blijkt;
  • Een crediteurenakkoord, maar bekrachtiging door de rechter is niet vereist;
  • Een privébegroting of aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer.

Hieruit blijkt dat het WHOA-akkoord in voldoende mate moet zijn opgesteld bij het aanvragen van het TOA-krediet. Het TOA-krediet wordt pas toegekend nadat het WHOA-akkoord is gehomologeerd. Het succesvol doorlopen van de WHOA is dus noodzakelijk voor het verkrijgen van het krediet.

Kredietovereenkomst bij Qredits

De onafhankelijke kredietverstrekker, Qredits, zal een aanvraag voor een TOA-krediet beoordelen. Na goedkeuring zal de uitvoering van het krediet worden belegd bij Qredits.

De lening zal een maximale looptijd hebben van 6 jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. Daarnaast kan er tussentijds boetevrij worden afgelost. Over de lening wordt een rente gerekend van 2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor het achtergesteld vermogen. Door middel van een borgstelling stelt de onderneming zich privé hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling van het krediet. Het is daarom belangrijk om een WHOA-akkoord met een zo groot mogelijke slagingskans aan te bieden.

Conclusie

Het TOA-krediet is een geldlening die kan worden aangewend als werkkapitaal en/of (maximaal 30%) achtergesteld vermogen. Dit krediet maakt het mogelijk om de liquiditeitspositie na de herstructurering te verbeteren. De kosten van het WHOA-traject kunnen er (deels) mee worden gedekt. Ook kan het krediet worden gebruikt om uitgaven en investeringen te doen om een herstart van bedrijfsactiviteiten te realiseren. Tot slot kan het achtergesteld vermogen de onderneming stabiliteit bieden om financiering aan te trekken voor voortzetting van de onderneming na het WHOA-traject.