Overzicht

Kunnen schulden aan bedrijfspensioenfondsen worden meegenomen in het WHOA-akkoord?

Kunnen schulden aan bedrijfs-pensioenfondsen worden meegenomen in het WHOA-akkoord?

Dankzij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kunnen bedrijven in moeilijkheden hun schulden makkelijker herstructureren. Maar hoe zit dat met schulden aan bedrijfspensioenfondsen? Kunnen premieachterstanden aan deze schuldeisers (deels) worden gesaneerd door middel van de WHOA? De rechtbank Amsterdam heeft deze vraag aan de Hoge Raad gesteld omdat valt te twisten over het antwoord. De reden daarvoor is dat arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten van werknemers niet onder de toepasselijkheid van de WHOA vallen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Rechten voor werknemers

In de wet staat vermeld dat de rechten van een werknemer die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten niet kunnen worden gewijzigd door een akkoord onder WHOA. Het is echter niet duidelijk of vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen op een werkgever in zwaar weer onder de toepasselijkheid van de WHOA vallen.

Onduidelijkheid over vorderingen van bedrijfspensioenfondsen

Meerdere pensioenfondsen zijn geconfronteerd met de vraag of pensioenpremies onder het bereik van de WHOA vallen.

De rechtbank moet beoordelen of de WHOA van toepassing is op de vorderingen van bedrijfspensioenfondsen. Om die duidelijkheid te scheppen heeft de rechtbank in Amsterdam de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) gevraagd of vorderingen van de bedrijfspensioenfondsen onder de WHOA moeten worden gerespecteerd of dat deze wel onder de werking van een WHOA-akkoord vallen. Het is nu aan de Hoge Raad om de knoop daarover door te hakken.