Overzicht

Aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

Aanwijzing herstructurerings-deskundige

Binnen een WHOA-traject kan een herstructureringsdeskundige worden benoemd om de onderneming te helpen bij het voorbereiden van een akkoord, het akkoord aan te bieden aan crediteuren en aandeelhouders en het akkoord voor te leggen aan de rechtbank. De onderneming, maar ook schuldeisers, kunnen de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. In de zaak die op 1 april door de Rechtbank Den Haag werd behandeld, vroeg de onderneming om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

Hier leest u de volledige uitspraak in deze zaak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Voorwaarden voor aanwijzen van een herstructureringsdeskundige

Een herstructureringsdeskundige wordt door de rechtbank aangewezen als wordt voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. De onderneming kan zijn lopende verplichtingen nog betalen, maar voorziet dat een faillissement niet voorkomen kan worden als schulden niet worden geherstructureerd.
  2. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn bij aanwijzing van een herstructureringsdeskundige gediend.

Herstructureren noodzakelijk voor voortzetting onderneming

In de zaak die op 1 april werd behandeld door de Rechtbank Den Haag voorziet de onderneming dat zij haar schulden niet meer kan betalen zonder financiële herstructurering. Als gevolg van diverse schadeclaims en uitstel van verschillende opdrachten is de onderneming in financieel zwaar weer beland. Momenteel bedraagt de schuldenlast van de onderneming ongeveer 590.000 euro, terwijl het resultaat voor 2021 is begroot op 276.800 euro. Het positieve resultaat voor 2021 biedt onvoldoende oplossing voor het huidige schuldenprobleem. Hieruit blijkt dat de onderneming momenteel nog aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, maar in de nabije toekomst hier niet mee zal kunnen voortgaan. Om dit op te lossen wil de onderneming gemaakte betalingsafspraken voortzetten en afspraken maken met overige crediteuren.

Om het tij te keren heeft de indirecte bestuurder van de onderneming eerder ongeveer 100.000 euro in de onderneming gebracht. Ook heeft de onderneming gesneden in de kosten door huurlasten te reduceren, auto’s weg te doen en afscheid te nemen van enkele personeelsleden. Daarnaast ontvangt de onderneming nog gelden uit de NOW-regeling. Tot slot verwacht de onderneming dat de dreigende schadeclaims weggestreept kunnen worden tegen nog te krijgen ontvangsten van deze partijen.

Schuldeisers zijn beter af dan in faillissement

Vanaf mei 2021 zullen diverse opdrachten starten. Op deze opdrachten wordt voldoende marge gemaakt. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de onderneming levensvatbaar is. Het is van belang dat de WHOA-procedure achter gesloten deuren wordt behandeld, want als bekend wordt dat de onderneming betalingsproblemen heeft, zullen opdrachtgevers weglopen. Schuldeisers zullen dus bij een akkoord beter af zijn dan in faillissement of bij surseance van betaling. Dit in combinatie met het feit dat de schuldenaar zelf het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige heeft ingediend, maakt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden begunstigd.

Conclusie

De onderneming voldoet aan beide voorwaarden om in aanmerking te komen voor een herstructureringsdeskundige. Deze herstructureringsdeskundige moet beschikken over financiële kennis, insolventiekennis en ervaring hebben met herstructureringen. Op basis van de aangeleverde offertes heeft de rechtbank mr. Vrijbergen aangewezen als herstructureringsdeskundige.