Overzicht

Afkoelingsperiode verlengd voor hotelbedrijf

Afkoelingsperiode verlengd voor hotelbedrijf

In een eerdere blog schreven we over een hotelbedrijf dat door de coronapandemie genoodzaakt was een WHOA-traject te starten. Een afkoelingsperiode was noodzakelijk om de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten en faillissement te voorkomen. Voor 29 mei 2021 moest de onderneming een verzoek tot verlenging hebben ingediend. En dat heeft de onderneming op 26 mei 2021 gedaan.

Lees de volledige uitspraak hier.

Verzoek om verlenging

De onderneming en haar adviseurs hebben een akkoord voorgelegd aan de schuldeisers met de uitnodiging om uiterlijk op 9 juni 2021 te stemmen. Na de stemming zal een verzoek tot homologatie van het akkoord aan de rechtbank worden gedaan. Om dit proces niet te verstoren heeft de onderneming de rechtbank verzocht om de afgekondigde afkoelingsperiode met 2 maanden te verlengen.

Om een afkoelingsperiode te verlengen moet aannemelijk zijn dat belangrijke voortuitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord. Nu blijkt dat het akkoord ter stemming aan de schuldeisers is voorgelegd, kan worden vastgesteld dat belangrijke vooruitgang is geboekt en dat de afkoelingsperiode in het belang is van verdere voortgang. De rechtbank heeft daarom bepaald om de afkoelingsperiode met 2 maanden te verlengen.

Conclusie

Een afkoelingsperiode wordt verlengd als blijkt dat belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord. De afkoelingsperiode werd in deze zaak met 2 maanden verlengd omdat het akkoord al ter stemming aan de schuldeisers is voorgelegd.