Overzicht

Beperkte afkoelingsperiode voor schuldeiser

Beperkte afkoelingsperiode voor schuldeiser

De onderneming in deze zaak richt zich op het plaatsen van badkamers en sanitaire ruimtes. Door de coronamaatregelen werden opdrachten uitgesteld, waardoor weinig omzet is gemaakt en verlies is geleden. De onderneming kan hierdoor niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Een WHOA-akkoord moet de onderneming redden van faillissement. Echter is door één van de schuldeisers een faillissementsverzoek ingediend. Hierdoor heeft de onderneming de rechtbank verzocht om een beperkte afkoelingsperiode van vier maanden tegen deze schuldeiser.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Beperkte afkoelingsperiode

De onderneming heeft de rechtbank verzocht om een beperkte afkoelingsperiode die specifiek is gericht tot de schuldeiser die een faillissementsverzoek heeft ingediend. Dit houdt in dat enkel deze schuldeiser geen verhaal kan halen op de goederen die tot het vermogen van de onderneming behoren en dat de behandeling van het door de schuldeiser ingediende verzoek tot faillietverklaring wordt geschorst.

Noodzakelijkheid van de afkoelingsperiode

Een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als 1) dat noodzakelijk is om de onderneming tijdens de voorbereiding en de onderhandelingen over het akkoord voort te zetten en 2) als de belangen van gezamenlijke schuldeisers hierbij gediend zijn en dat de door afkoelingsperiode getroffen derden niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

De verzochte afkoelingsperiode is noodzakelijk om de onderneming te kunnen blijven voortzetten omdat deze dient ter schorsing van de faillissementsaanvraag. Daarnaast is de afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. In het geval van faillissement zal namelijk de liquidatiewaarde worden uitgekeerd die lager is dan de waarde die door de WHOA wordt gerealiseerd. Concurrente schuldeisers zullen zelfs geen of een beperkte uitkering ontvangen. Ook komt in het geval van faillissement geen nieuw kapitaal beschikbaar.

De onderneming heeft aangegeven dat het akkoord inmiddels is aangeboden aan de schuldeisers en dat de eerste schuldeisers inmiddels hebben ingestemd met het akkoord, waaronder de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend. Hieruit blijkt dat deze schuldeiser niet in haar belangen wordt geschaad door de afkoelingsperiode.

Conclusie

De rechtbank heeft geconcludeerd dat de beperkte afkoelingsperiode wordt toegewezen. Hierbij wordt uitgegaan van een termijn van 2 maanden, omdat wordt verwacht dat het WHOA-traject binnen deze termijn afgerond kan zijn. Uit bovenstaande blijkt dat de afkoelingsperiode noodzakelijk is om het bedrijf te kunnen voortzetten en dat de getroffen schuldeisers niet in haar belangen wordt geschaad en de belangen van gezamenlijke schuldeisers bij de afkoelingsperiode gediend zijn.