Overzicht

Paulianabescherming onder de WHOA

Paulianabescherming WHOA

Een onderneming is vrij om over zijn vermogen te beschikken, maar mag deze vrijheid niet misbruiken om het vermogen ten nadele van zijn schuldeisers te verzwakken. Wanneer een onderneming in financiële nood verkeert zijn kredietverstrekkers dan ook terughoudend bij het verstrekken van een financiering. Zij zijn bang dat, in het geval van faillissement, de door de onderneming verstrekte zekerheden worden vernietigd op basis van de actio pauliana. De actio pauliana is de bevoegdheid om financieringen die schuldeisers benadelen te vernietigen.  Aangezien ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren zonder nieuwe financiering vrijwel geen overlevingskansen hebben, is het binnen de WHOA mogelijk om de actio pauliana buiten werking te stellen. Hiervoor is een machtiging van de rechtbank nodig. Een verzoek tot zo’n machtiging werd op 26 maart door de Rechtbank Noord-Nederland behandeld.

Hier leest u de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Voorwaarden voor machtiging

Tijdens een WHOA-traject kan de rechtbank worden verzocht om een machtiging te geven voor het aangaan van een financiering en/of het verstreken van zekerheden. Hierdoor krijgt de onderneming zekerheid dat deze financiering niet op een later moment vernietigd kan worden op basis van actio pauliana. Een machtiging wordt verstrekt als wordt voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. De financiering is nodig om een akkoord te kunnen voorbereiden en de onderneming tijdens een akkoord te blijven voortzetten.
  2. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn bij de financiering gediend en geen van de individuele schuldeisers wordt in zijn belangen geschaad.

Verzoek om afgeven machtiging voor het aangaan van een krediet

In de zaak die op 26 maart door de Rechtbank Noord-Nederland werd behandeld, vroeg een onderneming de rechtbank om een machtiging te geven voor het aangaan van een krediet met hypothecaire zekerheid. Het krediet is noodzakelijk om een WHOA-akkoord te kunnen voorbereiden. Om het akkoord te kunnen voorbereiden moeten een aantal kosten worden gemaakt. Als deze kosten niet gemaakt kunnen worden, heeft het akkoord waarschijnlijk geen kans van slagen.

Schuldeisers zullen belang hebben bij het slagen van het akkoord, omdat faillissement hen minder zal opleveren. De waarde die schuldeisers krijgen is namelijk sterk afhankelijk van het going concern blijven van de onderneming. Hieruit valt op te nemen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn bij het aantrekken van de nieuwe financiering.

Daarnaast is in de geldlening opgenomen dat het krediet uitsluitend gebruikt mag worden voor de financiering van de voorbereidingskosten van het akkoord en uitsluitend met instemming van de aangestelde herstructureringsdeskundige. Ook is het hypotheekrecht uitsluitend gevestigd tot zekerheid van het nieuwe krediet.

Hieruit blijkt dat aan de 2 voorwaarden om een machtiging te krijgen wordt voldaan. Ten eerste kan het krediet alleen worden gebruikt om een akkoord te kunnen voorbereiden. Daarnaast zullen de schuldeisers baat hebben bij het slagen van het akkoord en worden zij niet in hun belangen geschaad door de gevestigde zekerheden.

Conclusie

Onder de WHOA wordt zowel de schuldenaar als de kredietverstrekker beschermd tegen de actio pauliana. Kredietverstrekkers zullen hierdoor welwillend zijn om financiering te verstrekken aan ondernemingen die midden in een WHOA-traject zitten. Hierdoor krijgen ondernemingen de mogelijkheid om een akkoord voor te bereiden en de onderneming tijdens een akkoord te blijven voortzetten. Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers bij de nieuwe financiering gediend zijn en de belangen van individuele schuldeisers niet worden geschaad.