Overzicht

Restaurant sluit WHOA-akkoord met schuldeisers

Restaurant sluit WHOA-akkoord met schuldeisers

Een restaurant is gered van faillissement dankzij de WHOA. Door homologatie zijn alle in het akkoord betrokken schuldeisers gedwongen mee te werken aan het WHOA-akkoord.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Oorzaak van problematiek

Na een grootschalige verbouwing opende het restaurant in april 2019 haar deuren. Echter ontstonden na de opening diverse problemen. Het eerste kwartaal van 2020 stond in het teken van de (operationele) turnaround van het restaurant, waardoor zwarte cijfers werden gerealiseerd. Door COVID-19 moest het restaurant sluiten dan wel open met strenge maatregelen en beperkte openingstijden. De onderneming kon beperkt gebruik maken van de steunmaatregelen door haar opening in 2019. Daarnaast zei haar huisbankier de financiering op tijdens de tweede lockdown.

Het WHOA-akkoord

Om een faillissement te voorkomen, heeft het restaurant haar schuldeisers onderstaand akkoord aangeboden.

De huisbankier is voor haar met pandrechten gesecureerde vordering ingedeeld in klasse 1. Deze vordering wordt volledig voldaan. De concurrente vordering ter waarde van € 272.840,97,- is ingedeeld in klasse 5. Door de wettelijke voorrangspositie van de Belastingdienst krijgt zij 73% van haar vordering uitbetaald. De schuldeiser met pandrechten op de handelsnaam van de onderneming krijgt haar hele vordering uitbetaald, omdat de pandrechten meer waard zijn. Echter is met deze schuldeiser een jaarlijkse aflossing van € 10.000, - afgesproken. De leveranciers met eigendomsvoorbehoud wordt een percentage van 36,5% aangeboden. Dit is hoger dan dat zij in faillissement zouden ontvangen. De concurrente schuldeisers krijgen hetzelfde aangeboden. De schuld aan de aandeelhouder en gelieerde partijen wordt volledig gesaneerd. Om het akkoord te kunnen financieren wordt € 375.000, - opgehaald bij derden. De looptijd bedraagt 60 maanden bij een rente van 8,5%.

Bij de stemming over het akkoord heeft één schuldeiser tegengestemd. Daarnaast hebben 14 schuldeisers geen stem uitgebracht. Om ook deze schuldeisers aan het akkoord te binden, heeft de onderneming de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren.

Oordeel van de rechtbank

Om het akkoord te kunnen homologeren, moet de rechtbank beslissen of er sprake is van een algemene afwijzingsgrond. De rechtbank is van mening dat er geen sprake is van een algemene afwijzingsgrond. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de schuldeisers een hogere en snellere uitkering tegemoet kunnen zien dan in geval van faillissement, de schuldeisers op de juiste wijze kennis hebben gekregen van het akkoord, het akkoord alle informatie bevat en de klassenindeling voldoet aan de vereisten. Tijdens de zitting was de nakoming van het akkoord onvoldoende gewaarborgd omdat de lening nog niet gefund was bij de crowd. Na afloop heeft onderneming de rechtbank laten weten dat de lening definitief is. Op basis hiervan beslist de rechtbank dat er geen sprake is van een afwijzingsgrond en het akkoord wordt goedgekeurd.

Conclusie

Wanneer niet alle schuldeisers met het akkoord instemmen, kunnen zij worden gedwongen door homologatie van de rechtbank. In deze zaak was slechts één schuldeiser die niet instemde met het akkoord en 14 schuldeisers die niet hebben gestemd. Zij zijn door de rechtbank gedwongen om aan het akkoord mee te werken nu blijkt dat het akkoord door een zuivere besluitvorming tot stand is gekomen.