Overzicht

Vordering schuldeiser na homologatie akkoord afgewezen

Vordering schuldeiser na homologatie akkoord afgewezen

Wanneer een WHOA-traject met goedkeuring (homologatie) van het akkoord door de rechter is afgerond, geldt het akkoord voor alle schuldeisers. Als de schuldeisers een vordering op basis van het akkoord verkrijgen, levert het vonnis van de rechtbank een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op tegen de schuldenaar. Dat betekent echter ook dat de originele vordering van schuldeisers – waarschijnlijk een hogere vordering dan de vordering die is goedgekeurd in het akkoord – niet meer toewijsbaar is. De kantonrechter van rechtbank Noord-Holland heeft hierover geoordeeld op 10 maart jl.

Lees de volledige uitspraak hier

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Wat zijn de feiten van deze WHOA-uitspraak?

Wij schreven eerder over het openbare WHOA-traject dat Jurlights B.V. en Jurlights Holding B.V. begin dit jaar startten. Ruim voor die tijd – medio augustus 2020 – stelde een schuldeiser van Jurlights B.V. een vordering in bij de kantonrechter tot betaling van een hoofdsom van € 7.211,60. De factuur was in januari 2020 verstuurd voor verrichte werkzaamheden. Jurlights heeft de vordering ook erkend, maar niet betaald.

Op 5 maart 2021 heeft Jurlights de rechtbank Noord-Holland in het kader van de dagvaarding van deze schuldeiser nadere informatie gestuurd over het inmiddels afgeronde WHOA-traject van Jurlights. Zoals wij eerder schreven heeft de rechtbank Noord-Holland bij vonnis van 19 februari 2021 immers het verzoek tot homologatie van een in december 2020 aangeboden akkoord aan de schuldeisers toegewezen. Daarbij was aan de concurrente schuldeisers (waaronder deze schuldeiser) aangeboden om 16% van hun vorderingen te betalen tegen finale kwijting. Dat akkoord werd in december 2020 nog door verschillende schuldeisers afgewezen, waaronder ook deze schuldeiser.

De rechtbank stelt vast dat het akkoord is gehomologeerd, dat de schuldeiser stemgerechtigd was en dat bovendien de vordering door Jurlights is erkend. Zij stelt ook vast dat de schuldeiser met het vonnis tot homologatie een voor tenuitvoerlegging vatbare titel (executoriale titel) heeft verkregen jegens Jurlights tot betaling van 16% van haar vordering tegen finale kwijting. Voor zover de schuldeiser beoogt in deze procedure een toewijzend vonnis te verkrijgen voor het meerdere boven de 16% ontbreekt een grondslag voor toewijzing daarvan omdat het WHOA akkoord finale kwijting behelst. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.

Conclusie

Met de goedkeuring van een akkoord in een WHOA-traject, kunnen schuldeisers niet meer hun volledige originele vordering opeisen bij de schuldenaar. Het is juist de bedoeling van een WHOA-traject om te hoog opgelopen schulden te kunnen saneren. Uiteraard moet een akkoord dan wel finale kwijting behelzen.

Een WHOA-traject kan daarmee dus ook een eerder gestarte procedure doorkruisen. Gelegde beslagen kunnen in een WHOA-traject ook opgeheven worden. Het is daarmee voor schuldenaren een krachtig middel om slagvaardig schulden te saneren. Tegelijkertijd zullen schuldeisers rekening moeten houden met het tijdsverloop in procedures die een WHOA-traject vooraf gaan. Duurt zo’n procedure te lang, dan kan homologatie van het akkoord zelfs als een schuldeiser tegen het akkoord stemt de basis onder de originele vordering wegslaan.