Overzicht

Afkoelingsperiode voor ADO Den Haag nogmaals verlengd

Afkoelingsperiode voor ADO Den Haag nogmaals verlengd

De afkoelingsperiode van ADO Den Haag wordt verlengd tot 25 januari 2022. Tot deze tijd kunnen crediteuren geen verhaal halen op goederen van de club, tenzij de rechtbank een machtiging afgeeft. Ook wordt de behandeling van een verzoek tot surseance van betaling of faillissement gedurende de afkoelingsperiode geschorst.

Lees de volledige uitspraak hier.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Verlengingsverzoek

ADO Den Haag en haar herstructureringsdeskundige, mr. Reiziger, hebben de rechtbank verzocht om de afkoelingsperiode te verlengen tot aan de wettelijke maximale duur van 8 maanden. Aangezien de afkoelingsperiode op 25 mei 2021 werd afgekondigd, zal deze tot maximaal 25 januari 2022 duren.

Volgens de herstructureringsdeskundige bestaat het risico dat debiteuren verhaal zullen zoeken op hun vordering als geen afkoelingsperiode is afgekondigd. Verlening van de afkoelingsperiode is noodzakelijk om in rust het crediteurenakkoord tot stand te brengen. Daarnaast wordt aangegeven dat de feiten en omstandigheden die aan de beslissing tot afkondiging van de afkoelingsperiode ten grondslag hebben gelegen zich nog steeds voordoen en dat de belangen van de schuldeisers bij een verlening niet worden geschaad.

Gemeente Den Haag

Bij beoordeling van het verzoek om de afkoelingsperiode te verlengen, stelde de rechtbank dat er belangrijke voortgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord. Zo heeft de gemeente Den Haag ingestemd met uitstel van betaling van de lopende huurverplichtingen tot na het lopende voetbalseizoen, waardoor er niet langer sprake is van een liquiditeitstekort.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de betaald-voetballicentie van de KNVB is zeker gesteld tot het einde van het voetbalseizoen 2021/2022. Dit betekent ook dat de club weer factureren kan sturen naar sponsoren, waardoor er in elk geval inkomsten zijn.

Verkoop van de aandelen

ADO Den Haag is nu nog in handen van het Chinese bedrijf United Vansen Sports, maar is op zoek naar een nieuwe aandeelhouder. Kortgeleden werd bekend dat ADO Den Haag in verregaande mate overeenstemming heeft bereikt met het in Spanje gevestigde Globalon Football Holdings.

Globalon Football Holdings wil de club overnemen, maar voor deze aandelentransactie is eerst toestemming van de KNVB nodig. Ook stelt de overnamekandidaat als voorwaarde dat het WHOA-traject succesvol wordt afgerond.

Crediteurenakkoord

De bedoeling is dat ADO Den Haag haar 150 schuldeisers binnen enkele weken een akkoord kan aanbieden. Samen met de herstructureringsdeskundige is ADO Den Haag sinds mei bezig met de voorbereidingen. In het voorstel zal slechts een gedeelte van het verschuldigde bedrag aan de schuldeisers worden voldaan. Dit bod zal gunstiger zijn dan wanneer de club failliet gaat.

Conclusie

De herstructureringsdeskundige heeft voordat de afkoelingsperiode is verstreken opnieuw een verzoek tot verlenging ingediend. Daarnaast is de rechtbank van mening dat de afkoelingsperiode noodzakelijk om de club tijdens de voorbereiding van en de onderhandelingen over het WHOA-akkoord te kunnen blijven voortzetten en valt aan te nemen dat de belangen van de schuldeisers niet worden geschaad. Ook stelt dat de rechtbank dat er belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord. Op basis hiervan bepaalt de rechtbank dat de afkoelingsperiode met de maximale termijn wordt verlengd tot 25 januari 2022.