Overzicht

Automotivebedrijf krijgt herstructureringsdeskundige

Automotivebedrijf krijgt herstructureringsdeskundige

Een herstructureringsdeskundige kan helpen aan het onderzoek naar de mogelijkheden van een reorganisatie of liquidatie van een onderneming. Het voordeel van een herstructureringsdeskundige is dat deze kan bijdragen aan het voorkomen van een schijn van belangenvermenging of om het vertrouwen van de schuldeisers in het proces en daarmee de slagingskansen te vergroten. In deze zaak verzoekt een automotivebedrijf om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wat zijn de feiten?

Het gaat in deze zaak om een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van automatten, wieldoppen en stoelhoezen voor auto’s voor de groothandel. Vanwege de coronacrisis is de omzet van automotive-artikelen fors, met 80%, gedaald. Het bedrijf heeft haar werkzaamheden daarom verlegd en is zich in de coronacrisis gaan toeleggen op de grootschalige verkoop van mondkapjes en medische handschoenen.

In dat kader heeft het bedrijf bij leveranciers in Turkije en Egypte handschoenen besteld. Op deze bestellingen zijn gehele dan wel gedeeltelijke aanbetalingen gedaan. Uiteindelijk heeft het bedrijf beide leveringen niet (volledig) ontvangen. Om die reden heeft het bedrijf nog een bedrag van ongeveer € 860.000 van de Turkse leverancier en ongeveer € 336.000 van de Egyptische leverancier te vorderen. Het bedrijf stelt dat zij door de mislukte leveringen niet aan haar eigen leververplichtingen tegenover de afnemers kon voldoen. Deze afnemers hadden echter ook al (gedeeltelijk) vooruitbetaald aan het bedrijf en hebben daarom een vordering. Eén van deze afnemers heeft ook beslag gelegd en een andere afnemer is een faillissementsprocedure tegen het bedrijf gestart. Naar aanleiding van die faillissementsprocedure heeft Deutsche Bank de bankrekeningen van het bedrijf per direct geblokkeerd.

Sinds enige tijd trekt de automotive-branche weer aan. De ondernemingsactiviteiten van het bedrijf zijn binnen de branche weer toegenomen, de omzet is weer op het oude niveau van voor de coronacrisis en dit onderdeel bevindt zich nu zelfs in een groeifase. Met andere woorden: het gaat weer beter.

Het bedrijf stelt nu dat een herstructurering met een akkoord noodzakelijk zal zijn om de liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de handel in mondmaskers en medische handschoenen op te lossen. Daarnaast heeft het bedrijf verklaard dat zij op dit moment aan de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Wat verzoekt het bedrijf?

Het bedrijf verzoekt de rechtbank drie dingen:

  1. Aanwijzen van een herstructureringsdeskundige
  2. Afkondigen van een afkoelingsperiode
  3. Opheffing van de gelegde beslagen

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank ziet voldoende reden om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Er is volgens de rechtbank sprake van een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat het bedrijf niet met het betalen van de schulden kan voortgaan. Verder heeft het bedrijf – zoals vereist is – twee offertes overgelegd van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen. Over één van deze herstructureringsdeskundigen, mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg, oordeelt de rechtbank dat hij over de competenties beschikt die voor deze specifieke casus van belang lijken. Daarnaast heeft deze herstructureringsdeskundige verklaard volledig vrij te staan. De rechtbank wijst mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg daarom aan als herstructureringsdeskundige.

De rechtbank kondigt daarnaast een afkoelingsperiode af van vier maanden. Gedurende deze periode blijft de behandeling van het door de schuldeiser ingediende verzoek tot faillietverklaring geschorst.

Tot slot is er dan nog het beslag waarover de rechtbank moet oordelen. Ten laste van het bedrijf was beslag gelegd op een appartementsrecht en op de bankrekening bij ING. Het bedrijf heeft de rechtbank verzocht deze beslagen op te heffen. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de opheffing van het beslag noodzakelijk is om de voorbereiding van en de onderhandelingen over een akkoord te kunnen blijven voortzetten. Het verzoek om de beslagen op te heffen wordt dus afgewezen. De rechtbank oordeelt nog wel dat als op een later moment blijkt dat opheffing van de beslagen toch noodzakelijk is, de herstructureringsdeskundige in kwestie dat alsnog aan de rechtbank kan verzoeken.

Conclusie

Al met al krijgt dit automotive-bedrijf dus een herstructureringsdeskundige aangewezen, die gaat kijken of er tot een akkoord met de schuldeisers kan worden gekomen. Het verzoek tot faillietverklaring van één van de schuldeisers is met de inzet van dit WHOA-traject geschorst. De rechtbank ziet echter onvoldoende aanleiding om ook de beslagen op te heffen, maar dat laat onverlet dat de aangewezen herstructureringsdeskundige de rechtbank op een later moment – als hij meent dat opheffing van de beslagen toch noodzakelijk is – alsnog een nieuw verzoek doet om opheffing.