Overzicht

Geen herstructureringsdeskundige voor autoschadeherstelbedrijf

Geen herstructurerings-deskundige voor autoschadeherstel-bedrijf

De WHOA staat ook open voor eenmanszaken. Dit zijn natuurlijke personen die een zelfstandig beroep op bedrijf uitoefenen. In deze zaak verzoekt een eenmanszaak om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige, terwijl het bedrijf al sinds november 2020 is gestaakt en afgewikkeld. De vraag is of de rechtbank dan nog tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan komen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Wat zijn de feiten?

In deze zaak gaat het om een autoschadeherstelbedrijf met drie werknemers. In eerste instantie was er sprake van een vennootschap onder firma, maar vanaf maart 2019 is de onderneming in de vorm van een eenmanszaak verder gegaan. Deze ondernemer heeft zich vooral beziggehouden met de administratieve taken binnen de onderneming en onvoldoende oog gehad voor de werkplaats. Hierdoor maakte de onderneming al vrij snel verlies. Ook door andere redenen ging het financieel slechter met de onderneming. In mei 2020 is er een inbraak geweest, met een schade van ongeveer EUR 25.000. En vanwege een echtscheiding en een verdere omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, is de onderneming niet langer in staat haar schulden te betalen.

De drie werknemers hebben een andere baan gevonden. Vanaf mei 2020 heeft de onderneming geen activiteiten meer. Deze ondernemer was in gemeenschap van goederen getrouwd en begin 2021 is het echtscheidingsverzoek ingediend. De ondernemer wil zijn woning gaan verkopen, en daardoor zal een overwaarde van EUR 40.000 beschikbaar komen. Dat bedrag wil de ondernemer gebruiken om een akkoord te financieren.

Wat verzoekt deze ondernemer?

Deze ondernemer verzoekt de rechtbank Midden-Nederland om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De ondernemer heeft daarbij twee offertes bijgevoegd van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen.

Wat oordeelt de rechtbank?

Het gaat in dit geval om een eenmanszaak. De eenmanszaak en de eigenaar van deze eenmanszaak zijn (fiscaal) dezelfde persoon. Juridisch gezien spreek je dan van een ‘natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf’.

De rechtbank stelt vast dat de WHOA niet zonder meer van toepassing is op natuurlijke personen. Slechts indien een natuurlijke persoon een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, mag deze gebruikmaken van de WHOA. Het gaat met andere woorden om de vraag of deze ondernemer ‘een onderneming drijft’.

Uit de stukken is gebleken dat de onderneming al langere tijd geleden, namelijk in november 2020, is gestaakt en afgewikkeld. Het enige dat nog is overgebleven zijn de zakelijke schulden en een inschrijving in het handelsregister. De huur is al opgezegd en er is geen sprake meer van een zelfstandige onderneming die moet worden afgewikkeld. Dat betekent – volgens de rechtbank – dat je niet meer kunt spreken van ‘een natuurlijk persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent’. Dat betekent dat deze ondernemer geen gebruik kan maken van de WHOA en het verzoek om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt dan ook niet behandeld.

Wel vindt de rechtbank het van belang nog een aantal opmerkingen te plaatsen bij het verzoek en dan met name ten aanzien van de voorgestelde herstructureringsdeskundigen. Volgens de rechtbank bestaat er namelijk twijfel over de onafhankelijkheid van de voorgestelde herstructureringsdeskundigen. Deze personen zijn namelijk al eerder betrokken geweest bij de onderneming. Ook om die reden kan het verzoek niet worden toegewezen.

De rechtbank komt dus niet tot een juridisch-inhoudelijke behandeling van het verzoek, maar wijst het verzoek op formele gronden af.