Overzicht

Herstructureringsdeskundige aangewezen voor bedrijf in scheepsbouw

Herstructurerings-deskundige aangewezen voor bedrijf in scheepsbouw

Door de coronapandemie is de passagiersvaart vrijwel stilgevallen. In deze zaak is een bedrijf die speciale installaties voor zee- en binnenvaartschepen levert, genoodzaakt om een WHOA-traject te starten. De onderneming wil de hulp van een herstructureringsdeskundige inschakelen om te ondersteunen bij (de voorbereiding van) de onderhandelingen over het WHOA-akkoord.

Lees de volledige uitspraak hier.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

De situatie

De onderneming houdt zich bezig met het repareren, onderhouden, ontwikkelen en bouwen van speciale installaties voor zee- en binnenvaartschepen. Door de coronapandemie is de omzet voor servicewerkzaamheden aan passagiersschepen sterk teruggelopen en zijn er geen nieuwe opdrachten voor stuurhuizen binnengekomen. Daarnaast zijn de kosten van enkele projecten tegengevallen. Als gevolg kampt de onderneming met grote betalingsachterstanden bij leveranciers en kan zij niet meer aan een openstaande lening voldoen. Momenteel voldoet de onderneming haar lopende verplichtingen, maar de kans is nihil dat de onderneming zonder herstructurering zal overleven.

Aanwijzing van herstructureringsdeskundige

De rechtbank wijst een herstructureringsdeskundige aan als blijkt dat de onderneming in een toestand verkeert waarin het aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan. De onderneming voldoet aan dit criterium, waardoor het verzoek wordt toegewezen.

De herstructureringsdeskundige moet zijn taak onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren, waardoor een onderneming twee of drie herstructureringsdeskundigen moet voorleggen. In deze zaak ziet de rechtbank aanleiding om een andere herstructureringsdeskundige aan te wijzen dan de twee door de onderneming aangedragen personen. De enige reden hiervan is dat de aangewezen herstructureringsdeskundige beschikt over de competenties die voor deze specifieke casus van belang lijken.

De kosten van de herstructureringsdeskundige komen ten laste van het bedrijf. Het is aan de herstructureringsdeskundige om binnen twee weken een begroting van de kosten aan de rechtbank en de onderneming te sturen.

Conclusie

Een onderneming moet in een toestand verkeren waarin het aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan om een herstructureringsdeskundige toegewezen te krijgen. Daarnaast blijkt uit dat deze zaak dat de rechtbank niet verplicht is om één van de herstructureringsdeskundige te kiezen die door de onderneming wordt aangedragen.